Posts in category Egyéb

Mi kell a közösségi „sikerhez”?

Mi kell a közösségi „sikerhez”?

A közvetlen részvétel lehetősége. A közösség alkalmassá válása a közösségi cselekvésre.

Összességében szürke? Hogyan lehet a különbözőségekkel dolgozni a közösségfejlesztésben?

Műhelyvezetők: Halmai Zsuzsa és Kovács Edit

Nyári Egyetem, 2017. 07. 27., csütörtök 6. műhely

Mitől, mikor sikeres a közösségfejlesztő? Mit nevezünk sikernek a közösségfejlesztésben?  – ezeket a témákat jártuk körbe ebben a műhelyben.

A jó együttműködés érdekében fontos megismerni a másikat és fontos ezt tudatosan tenni. Meg lehet mozdítani az embereket ügyek mentén. Ne egyszeriek legyenek ezek, hanem folyamatosan lehessen kapcsolódni ügyekhez. A nagy kérdés: mitől van apátia? Cselekedni kell, csinálni kell! Rá kell nézni utólag, meg kell ünnepelni a sikert! Fontos tudatosítani, nyilvánosságra hozni és megünnepelni, kinek mi volt a szerepe a sikerben! Jellemzően, amikor a közösségfejlesztő sikeréről beszéltünk, a közösségről beszéltünk.

Párbeszéd során mutattuk be 1–1 sikeres fejlesztő tevékenységünket, majd csoportos beszélgetés során összeszedtük a siker jellemzőit és a lengyel közösségfejlesztők által kidolgozott Empowerment (bevonódás/felhatalmazás) 5 szempontja szerint csoportosítottuk.

 Az 5 szempont:

- Kohézió (tisztelet),

- Önbizalom (hit),

- Együttműködés (tevékenység minősége),

- Bevonódás (közösség és tagjai),

- Befolyás (változásra hatni).

Lejegyezte: Pető Ibolya

Gyűlöletpolitikák, amire a kirekesztés épül

Gyűlöletpolitikák, amire a kirekesztés épül

Gyűlöletpolitikák, amire a kirekesztés épül

A Civil Rádió a méltó beszédről szóló Méltóságkereső című kezdeményezésének bemutatása
www.civiltavasz.hu

Vendég: Setét Jenő, beszélgetésvezető: Péterfi Ferenc

Nyári Egyetem, 2017. 07. 28.

A mai közbeszédre jellemző a populista diktátorok, köztük a Hitler által követett kommunikációs stílus, aminek fő jellemzője: kevés üzenet sulykolva és ellenségkép rögzítése: „Ők mások, mint mi, majd mi megvédünk benneteket!” A Civil Rádióban téma volt a gyűlöletbeszéd, a Civil tavasz oldalon belül részletezik a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos tapasztalatokat. A közösségi rádió mottója Solt Otília könyvének (Méltóságot mindenkinek!) nyomán a Méltóságkereső volt. Harminc közéleti ember osztotta meg a feltett kérdésekkel kapcsolatos gondolatait: „Mi az oka a gyűlöletbeszédnek?”, „Mit hogyan lehet ellene tenni?”. Összegezve az általános okok: kisebbségi érzés, bűnbakképzés, felsőbbrendűségi tudat, leegyszerűsítés, általánosítás és megosztó magatartás. Az írások, szerzőkkel együtt megtalálhatók a fent említett internetes oldalon.

Mit tehet a Civil Rádió? Magunkkal kell kezdeni, tegyünk a gyűlöletbeszéd ellen:

- nyilvános beszélgetések,

- belső rádiós mentalitás erősítése,

- nyelvészek bevonása,

- kávéházi fórumok a témában.

 Mozaikok kerültek a felszínre, a nagy igazságot ezekből próbálják összerakni. A kitűzött cél a méltó beszéd. A hallgatóságtól kér a civil rádió javaslatokat e cél megközelítéséhez.

Mindig jelen volt a gyűlöletbeszéd a magyar közbeszédben, de 1990 előtt a hatalom fékezte, 2006-ig illetlenség, bűn volt a gyűlöletbeszéd, az alkalmazói diszkriminálódtak a közéletben.

2006 után a normák felrúgása, a hatalom megragadása volt egyes politikusok célja, ehhez bevetté tették a gyűlöletbeszédet. Kialakult a szélsőjobbos rendfenntartás, ítélkezés. Ennek mai példája Ásotthalmon a „civil” rendfenntartók tevékenysége a menekültek üldözésében.

2006 után gátszakadás volt. A közéletben egyre többször megjelent a cigányozás, zsidózás, muszlimozás. A gyűlöletpolitika bevett eszköze a gyűlöletbeszéd.

A cigányok normaszegők – általánosítás –, bűnözők – leszállították a büntethetőség korhatárát –, szociális segélyből élők – leépítették a szociálpolitikát, ma szegénypolitika van –, és szegregáció van az iskolákban. Tudatos politikai magatartás volt a gyűlöletbeszéd legalizálása, a szélsőjobbról a centrumba engedése.

Boross Péter volt belügyminiszter: „A skinheadek cigányellenessége ifjúkori csínytevés”. Horn Gyula: „A cigányok rekesszék ki maguk közül a bűnözőket!” (Horn mondata is általánosító gyűlöletbeszéd.) Orbán Viktor (2009): „A cigányság körében nőtt a bűnözés.” Erre nincs adat, ez csak politikai beszéd, ami rövidtávon választási haszonnal járt a FIDESZ számára.

A politika játszik a magyar szavazókkal, az emberek vesztesnek érzik önmagukat. A gyűlöletbeszéd bűnbakot állít, ezzel kívül helyezi a problémát, a veszteség okát az embereken.

A személyes beszélgetés oldja az előítéletességet, a sztereotípiákat, ennek kellene széles platformot találni. Magyarországon a szolidaritás hiányzik az emberekből, az óvodai csúfolódással, zaklatással, már gyermekkorban beépül a kirekesztés a fejekbe. Az érzékenyítés tudatos nevelési feladat a felnőtteknek. A személyesség, a közvetlen kapcsolat, a találkozás koptatja az ellenérzést az „idegenekkel” szemben. A politika tudatosan távoli, személyesen nem ismert „ellenséget” állít célkeresztbe. Az iskolákban kialakul az elkülönülés, ami személyiségtorzító hatású. Sok helyi közösségben felszámolódtak a közös terek, a munkahelyek, szabadidős alkalmak, lakóterületek.

A gyűlöletbeszéd célja a statusquo fenntartása, a hatalom megőrzése. A gyűlöletbeszéd mindezek mellett elfedi a hatalom gazságait.

Cselekvő módok kell küzdeni a gyűlöletbeszéd ellen, meg kell szólalni ellene, az interneten sem érdemes hallgatni. A véleményvezérek felelőssége rendkívül nagy. A civil szervezetek nyissanak a lazán érdeklődők felé – tömegeket kell megszólítani! Tudatos mintaadó magatartásra van szükség, mint Hollywoodban a 60-as években: fekete színészek a jó szerepében. Magyarországon pl. a Barátok köztben kellene pozitív cigány, muszlim stb. szereplő.

Konkrét ügy: a Dialóg Egyesület Miskolc-Avason járdát szeretne építeni a közösség bevonásával. Amikor az ott élők aktivizálása érdekében végigjárták a lakókat és aláírásokat gyűjtöttek, akkor ellenállásba ütköztek, „Melyik párt küldött benneteket?”.

A sokféle civil szervezet egymással is felvehetné, a nyilvánosság számára is látható módon, a kapcsolatot.

Lezáratlan történelmi emlékek vannak hazánkban, pl. az egyházak szerepét sem beszéltük ki az 1930-as, 40-es évek gyűlöletpolitikájában.

A találkozási pontok szerepe nagyon fontos, a párbeszédek oldják a gyűlöletbeszédet.

Lejegyezte: Pap János

A jelenkori magyar társadalom

A jelenkori magyar társadalom

A jelenkori magyar társadalom

(előadás az azonos címmel megjelent monográfia alapján)

Előadó: Valuch Tibor
Nyári Egyetem, 2017. 07. 27., csütörtök, III. plenáris

„Az 1989–1990-es magyar rendszerváltás, az európai átalakulás részeként egy korábban elképzelhetetlen társadalmi és gazdasági átmenet lehetőségét teremtette meg. Kétségtelen tény, hogy az azóta eltelt évtizedek során alapvetően átalakult a magyar társadalom. Ebben a könyvben ennek a radikális változásnak a folyamatait és következményeit vizsgálom” – írta könyvéről a szerző, aki a Magyar Szociológiai Társaság legjobb publikációjáért járó Polányi-díját 2017-ben ezért a kötetéért vehette át.

Demográfiai mutatók:

-          amiben jónak kellene lenni, ott rosszak a mutatóink és fordítva

-          – fő tendencia a fogyatkozás, de az abortuszok és az öngyilkosságok száma csökken

-          kivándorlás: kulturális tőkevesztés

-          elöregedés (bár az új időskor-értelmezés szerint a 60-80 éves kor közötti korosztály egyre nagyobb része még aktív)

Társadalom a térben:

jövedelmi, foglalkoztatási egyenlőtlenségek,

belső migráció: városból faluba!

szegregálódás, szuburbanizálódás

Struktúra, társadalmi rétegződés:
filmajánló: Schiffer Pál: Videoton sztori
gazdasági szerkezetváltás, gyorsuló vagyoni differenciálódás
munkanélküliség–munkaerőhiány

Politika és közgondolkodás:
aktivitás–közömbösség, politikai tagoltság, „színlelt demokrácia”,
nincs kultúrája a szerveződésnek, nincsenek szakszervezetek

Jegyzet: Kustár Blanka

A könyvről még:
https://szakirodalom.atlatszo.hu/2015/08/12/lejtmenetben/
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00055/pdf/EPA00414_korall_64_218-222.pdf

 

Közösségi kezdeményezések a sokszínűség–együttélés–közösség témában, hogyan tovább?

Közösségi kezdeményezések a sokszínűség–együttélés–közösség témában, hogyan tovább?

Műhely témája: Közösségi kezdeményezések a sokszínűség–együttélés–közösség témában, hogyan tovább?

Előadó: Mészáros Zsuzsa

Dátum: Nyári Egyetem, 2017. július 28., péntek

Helyszín: Nagysátor

Cél: saját közösségben hogyan tudnánk közelebb hozni azt a témát, hogy a sokszínűséget képesek vagyunk elfogadni egy közösségen belül (vajon az egyszeri élménynek lehet-e maradandó hatása? Sokféle impulzusban érdemes gondolkodni, amelyek közül nem lehet ugyan előre tudni, hogy melyik épül be tartósan is)

Lehetséges irányok (hiszen még rengeteg lehetőség van benne):

 • szemléletformáló hatású nyilvános beszélgetések (LMBTQ és vallási közösségek között)
 • önképzőkör, amelyben a személyes élmények és tapasztalatok megosztása révén történik a tudás átadása
 • meglátogatni helyi közösségeket – fejlesztő szakemberek, az ő holdudvarukban található nyitottabb szemléletű ismerősök köréből toborozva, majd az esemény után és nyilvánosság megszervezése mellett beszélgetést kezdeményezni arról, hogy előtte – utána milyen gondolatok fogalmazódtak meg a résztvevőkben (Civil Rádió ebben és egyébként tartósan is vállal szerepet)
 • tanulmányutak, amely során közösségek látogatnak közösségeket
 • egyetemisták számára terepmunka-lehetőség
 • sokszínű településen (etnikailag és vallásilag is) az egyes közösségeket egy asztalhoz ültetve megvizsgálni a köztük lévő kapcsolódási pontokat
 • Kóstolj bele a világomba! – egymás főztjének megismerése
 • Mit tudsz rólam?
 • közös kiállítás (akár spontán szervezés mellett is, ahol a tárgyakon keresztül mutatjuk be magunkat – megismerve egymás kultúráját)
 • közös pontok kiemelése/körbejárása: pl. ünnepek, hogyan látják a közös életterüket stb.
 • storytelling est, playback színház, tánc
 • közösségi kertesek tudatosodásának része lehet, ha más kertekkel közös tapasztalatcserén külső visszacsatolás érkezik feléjük (ez a téma nem tartozik a „szűken vett” témához, mindemellett már jelenleg is léteznek szervezett találkozási alkalmak)

Kik körében és hogyan terjesszük:

 • Nyári egyetemezők
 • ajánlani: visszanézhető felvételek
 • „legyél felfedező” – miben tudunk segítséget nyújtani? (kontaktok stb.)
 • KÖFE levlista
 • honlapra felhívás megfogalmazása

Lejegyezte: Boda Kitti

Közmunkások a jövőért mozgalom műhelybeszélgetése

Közmunkások a jövőért mozgalom műhelybeszélgetése

XI. Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

2014. július 25. 10.50 – 12.30

Közmunkás Mozgalom a Jövőért

Vojtonovszki Bálint: Arra kaptam felkérést, hogy bemutassam a Közmunkás Mozgalom a Jövőért csoport működését, hogy ismertessem az elmúlt 2 év eseményeit.

Szombathy Károly: Szombathy Károly vagyok, a Közmunkás Mozgalom a Jövőért csoport önkéntes aktivistája. Volt közmunkás, tehát van tapasztalatom a közmunka lényegéről.

V. Bálint: Dióhéjban elmondom, hogy mi a története a Közmunkás Mozgalom a Jövőértnek. Feladatom az volt, hogy segítsem és támogassam az alakulóban lévő csoportot. 2012 márciusában kezdtem el dolgozni a Magyar Szegénységellenes Mozgalomban. Ugyanabban az évben március és szeptember között megközelítőleg 150-200 közfoglalkoztatottal beszéltem, akár az utcán, akár intézményben dolgoztak. Szeptembertől már heti rendszerességgel szerveztünk találkozókat, melyekre kezdetben 1-3 közmunkás jött el. A cél az volt, hogy találjunk olyan közmunkásokat, akik képesek és hajlandóak önkéntesen érdekvédelmi munkát végezni. Hamar kiderült azonban, hogy a célcsoport vagy érdektelen vagy alkalmatlan az aktivizmus vállalására. A legtöbb estben azonban a vállalás következményeitől féltek, vagy nem alkalmasak az ilyen típusú feladatra.

A tagok mindegyike rendelkezik közfoglalkoztatotti tapasztalattal, így mindannyian közvetlenül érintettek. Főleg olyanokat kerestünk meg, akik 2011 után vállaltak munkát, mert akkor történtek a szigorítások, a jelenlegi problémák akkor jelentkeztek. Fontos a csoport tevékenységében, hogy olyan emberek vegyenek benne részt, akik közvetlenül érintettek a közfoglalkoztatásban. Heti találkozókat tartunk, melyeken törekszünk a lehető legdemokratikusabb lebonyolításra. Mert hiába küzd a legdemokratikusabb elvekért egy csoport, ha önmaga már a kezdetektől nem törekszik arra, hogy demokratikusan működjön, akkor az nem fog megvalósulni. Itt alakítjuk meg a munkacsoportokat. Tisztában vagyunk azzal, hogy politikai munkát végezünk és természetesen politikai állásfoglalásunk is van, de szigorúan pártfüggetlenek akarunk maradni. Ez nem jelenti azt, hogy tagjaink ne szimpatizálnának egyes pártokkal. Valamint munkánk miatt természetesen politikusokkal is kapcsolatban állunk. Tehát ez egy nagyon nehéz politikai terep, amire a közmunkás aktivistákkal vállalkoztunk.

Sz. Károly: A közmunkáról általában. Akár 200 ezer embert is érinthet, de ez csak választások előtt, választások után, ez akár a felére is lecsökkenhet. Nem folyamatos, csupán időszakos munka- és kereseti lehetőséget biztosít. Budapesten jelenleg 3900 főt foglalkoztatnak. Többnyire fizikai munkát, utcaseprést végeznek, rendes munkaviszonyban dolgozó embereknek bérének 70%-át kapják. Ugyanazért a munkáért, kevesebb fizetést. Szerződéssel gond van, szigorú kizárási feltételek vannak. Ha valakit kirúgnak, akár 3 évre is elveszíthet minden segélyjogosultságot. Kötelezik őket, hogy akármit megcsináljon, ha megtagadják, elbocsájtás, amivel az előbb említettek lépnek életbe. Veszélyes munkavégzéshez nem kapnak munkavédelmi eszközöket, pl. kötelezik arra, hogy a szemétbe turkáljanak kesztyű nélkül, fertőzésveszély. Utca közepén kell autóforgalomban seperni. Megalázó bánásmód. A vezetők a visszaélnek a hatalmukkal, nem biztosítanak munkaruhát, vécét, kézmosást. És nem segíti az elhelyezkedést, sőt így nem tud állást keresni, nem tud elmenni egy bemutatkozó interjúra. Élő példa erre a képzés, a téli napocskarajzolgatás, hogy megalázó módon kötelezték az embereket, akár több diplomával is egy olyan képzésre, ami nem alkalmas semmire.

A csoportban végzett tevékenységekről: Igyekeztünk képzéseket biztosítani a közmunkásoknak, saját berkeinkben is, illetve részt vettünk nyilvános akciókban. Saját tagokat próbáltunk toborozni.

V. Bálint: Közmunkás aktivistáink jelezték, hogy nem jó a heti találkozó és a helyszín, mert féltek, hogy munkahelyükről kirúgják őket érdekvédelmi tevékenység miatt és akkor úgy járnak, ahogy azt előbb Karcsi elmondta. Fontos azt megjegyezni, hogy Magyarországon több tízezer ember van most teljesen ellátatlanul, a szociális rendszerből kizárva, ilyen és ehhez hasonló okok miatt. Ezért egy hétvégén piknikeket szerveztünk ahol kialakult egy keménymag és elkezdtük kiépíteni a stratégiánkat. Kialakult, hogy már eleget gondolkoztunk, most már csináljunk valamit! Mindenképpen demonstrálni akartak, így 2013. február 6.-án maroknyian, láthatósági mellényben a Belügyminisztérium elé vonultunk. Azóta egyébként kapcsolatban állunk a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Igazgatóságával. Levélváltásaink során először leírták, hogy a közfoglalkoztatásra azért van szükség, hogy az emberek megtanuljanak dolgozni, majd egy későbbi levelükben azt is, hogy azért van szükség rá, mert nincs elég piaci munkahely. Nem ismerték fel a két válasz közötti ellentmondást. Ez volt az első demonstrációnk. Egy demonstráció önmagában nem ér semmit, de annyit elértünk, hogy azóta válaszolnak az e-mailjeinkre.

Sz. Károly: A következő politikai akciónk: a választások előtt megkérdeztük a pártoktól kérdőívek kiküldésével, hogy mit tennének a közmunka programmal. Nagyon kevés válasz érkezett. A DK például a választási kampányra hivatkozva azt kérte tőlünk, hogy ne zavarjuk őket. A 16 megkérdezett pártból csak ők, valamint a Jobbik, az LMP és a Cigánypárt válaszolt.

V. Bálint: Ami a legfontosabb volt az akcióinkban az a tanulás. Igyekszünk felvilágosítani a közmunkásokat a politikai viszonyokról. Közösen értelmezzük a programokat, hogy felkészülten tudjanak dönteni a választásokon. Menet közben számomra fontos volt, hogy a Jobbikkal szimpatizáló közmunkások felismerték, hogy ha a Jobbik kerülne hatalomra, az nekik rossz lenne. Ez azért fontos, mert ettől a civil szervezetek félni szoktak, hogy segítsenek az embereknek a politikai tisztánlátását fejleszteni. Nem úgy, hogy megmondjuk nekik, hogy kire szavazzanak és nem úgy, hogy kimossuk az agyukat, hanem csak olvassuk el közösen a programot és véleményezzük. Ez fontos volt.

Sz. Károly: Megpróbáltunk koalíciót építeni a pártokkal.

V. Bálint: Igen, az LMP volt a legnyitottabb, Széll Bernadett többször is találkozott velünk. Valamint képviselő jelöltjükkel is volt kapcsolatunk. Továbbá az MSZP közmunkás szakszervezetével egyeztetünk, illetve szakértőkkel, jogvédő szervezetekkel találkozunk és a Város Mindenkié csoporttal is szerveztünk már közös akciót (piknik).

A Város Mindenkié munkacsoporttal piknik – videó http://www.youtube.com/watch?v=hOpPPzslXWU#t=17

V. Bálint: Tavaly nyáron volt egy akciónk, amellyel a közmunkás képzések hiányára szerettük volna felhívni a figyelmet. Erre az önkormányzati válasz a megalázó „napocskás” képzés volt. Egy konkrét politikai válasz a követelésünkre. De akkoriban egész Budapesten nem volt ilyen képzés.

Szomorú tény, hogy 2014-ben egész Budapestre, ahol nagyon sok tízezer álláskereső ember van, van, mindössze 401 támogatott képzési hely van. Dajkától, hivatásos gépjárművezetőig mindenestül. Ez azt jelenti, hogy nincs rendszerszintű kiutak a közmunkából, még Budapesten sem, ami ugye az ország legfejlettebb régiója.

Sz. Károly: Volt egy sikeres akciónk. Folyamatosan biztatjuk a közmunkásokat, hogy mondják el panaszaikat és megpróbáljuk orvosolni. Így mondták el, hogy a 8. kerületben foglalkoztatási gondok vannak, megkerestük a foglalkoztatás vezetőjét, aki hajlandó volt leülni a panaszosokkal. Erről online közvetítettünk a facebook oldalunkról. Elmondható, hogy jól állt a dolgokhoz, és érdemi eredményt lehetett elérni.

V. Bálint: Adminisztratív hiba történt. A szerződésben szereplő 5.-e helyett rendszeresen 10.-e után kapták meg a fizetésüket az emberek, emiatt tömegesen veszítették el albérleteiket, valamint rúgták ki őket a fizetős hajléktalanszállókról. Sikerült nyomást gyakorolnunk a Budapest Esély Nonprofit Kft. vezetésére – ők is látták ezt a problémát, de nem volt érdekük, hogy orvosolják – és sikerült elérnünk, hogy a fizetéseket időben kiküldjék. A jó kapcsolat megmaradt a 8. kerületi közfoglalkoztatóval, amíg el nem vették tőle a 8. kerületi közfoglalkoztatást. Így most kezdhetjük elölről a kapcsolatépítést egy volt rendőrezredessel. Úgyhogy minden reményem… Lehetett e mindent érteni vagy van e kérdésetek a csoportunkkal kapcsolatban?

Knyihár Éva (Bubu): Nekem van. Jól tudom– a kulturális közfoglalkoztatottak szabadsága kapcsán döbbentem rá –, hogy más munkajogi szabályok vonatkozna a közfoglalkoztatásra? Van munkaszerződésük, s mégis más? Ettől le vagyok döbbenve. Nem azonos elbírálás alá esnek ezek az emberek?

Hozzászóló: Nem tudom megmondani a törvényszámot, nekem volt két kulturális közfoglalkoztatottam és tudom, hogy van egy plusz törvény ezekre a közprogramosokra.

V. Bálint: Ebben a törvényben van kimondva, hogy a közfoglalkoztatottakra a munkaügyi törvény 2/3-a nem vonatkozik. Például más a szabadságolás rendszere.

Sz. Károly: A fizetés kevesebb, a szabadság kevesebb, a betegállomány kevesebb, tehát mindenféle hátrányos megkülönböztetés, s nem a végzettségüknek megfelelő munkakört kapják és nem a végzettségüknek megfelelő munkabért.

V. Bálint: Ők havonta két szabadnappal rendelkeznek. Ez fontos. Olyan, mintha minden közfoglalkoztatott 18 éves, gyermektelen munkavállaló lenne, közben általában nem 18 évesek és nagyon sokan nem gyermektelenek, ez 2011 óta.

Sz. Károly: A közmunkások kétharmada legalább szakmával vagy érettségivel rendelkezik, és mégis segédmunkásként foglalkoztatják őket.

V. Bálint: Budapesten magasabb végzettségűek átlagban a közfoglalkoztatottak, mint országosan.

Hozzászóló: Kulturális közfoglalkoztatottnál pedig minimum volt az érettségi.

V. Bálint: Az nagyon fontos, hogy a Fidesz nem hülye. A közfoglalkoztatottak sem egy massza, ott is az „Oszd meg és uralkodj!” elv érvényesül. A kulturális közfoglalkoztatottak, mivel végzettséghez kötött a foglalkoztatásuk, ezért magasabb bért kapnak és ezért nekik relatíve több a vesztenivalójuk. Ezért sokkal nehezebben toborozhatóak például egy ilyen aktivistacsoportba. De vannak ilyen tagjaink is.

Nyers Szilvia (Pécsről): Milyen képzéseket szerveztetek?

Sz. Károly: Részt vettünk különböző tanfolyamokon, a Civil Kollégium közösségszervező tanfolyamán, voltak nemzetközi képzések, amiken részt vettünk és indultak saját képzéseink angol és német nyelvtanulás, számító-gépkezelői képzés, amik segítenék a későbbi elhelyezkedési lehetőségeket.

V. Bálint: Ezek nem akkreditált képzések voltak. Számos önkéntest sikerült erre a hálózaton keresztül találni. A számítógépes képzés sokat segít a munkavállalásban, valamint az aktivizmus nagy része az interneten zajlik. Van külön médiaképzés is, hogy jobban sikerüljenek a sajtótájékoztatók.

Velenczei Ági: Végeztetek ugye felméréseket, mennyire találtatok eltérő dolgokat? Mértétek-e a továbbiakban, hogy hol mit kellene lépni? Tehát a nagypolitikán túl a helyi dolgokban.

V. Bálint: A Magyar Szegénységellenes Hálózat végzett egy nem reprezentatív kérdőíves kutatást végeztünk 550 interjút készítettünk országszerte. Főleg Baranya, Tolna, Észak- és Kelet-Magyarországon, de Budapesten is készültek kérdőívek. Mely kérdőívezésből és 47 interjúból állt. Legfőbb problémákként a munkaeszközök hiányát emelték ki, valamint, hogy a romákkal több visszaélés történik. Megoszlott volt, hogy véleményük szerint értelmes, vagy értelmetlen munkát végeznek. Ebből látszik, hogy óriási a helyi vezetők felelőssége ebben. Budapesten egyre javul a tendencia. Több helyen van már védőruha, védőital, öltöző. Van eltérés a közfoglalkoztatók között.

Tracey Wheatley: Nekem nem világos a cél.  Próbáljátok reformálni a közmunkát? Vagy a közmunka elképzelés ellen vagytok? Tudom, hogy nagyon ellentmondásos ez az egész, azért kérdezem. A másik, hogy egy dilemmát osztanék meg veletek: nagyon sok önkormányzattal beszéltem, és ők beszámolnak arról, hogy a közmunkaprogram egy olyan siker, amiért jó munkaerőt tudtak felvenni. El tudtak olyan dolgokat indítani, amire e nélkül nem lett volna lehetőségük. Tehát jó példák is vannak, hogy a szociális föld (START), a helyi mezőgazdasági termékek a helyi étkeztetésbe kerülnek, és a faluban harcolnak a lehetőségért. Nem tudok mit válaszolni, mert úgy érzem, hogy ez a közmunkaprogram nem igazságos. Azt a választ kapom, hogy harcolnak a faluban az emberek azért, hogy bekerülhessenek a programba. Van nektek erről jó víziótok, javaslatotok hogyan lehetne jobban csinálni, mit válaszolhatnék ilyenkor?

Hozzászóló: Nekem is az a kérdésem, hogy van e erről felmérés, hogy a társadalmi hasznosulása ezeknek a programoknak milyen?

V. Bálint: Budapesten teljesen más. Állandóan változik a csoport véleménye, hiszen folyamatosan szakértőkkel konzultálunk. Mostani álláspontunk szerint a közmunka rendszer lehetne jó, de egyelőre csak nagyon kevés embernek az. Jó szociális segítség lehetne például függőknek. Saját véleményem szerint azonban be kéne szántani az egészet. A közmunka sokszínű, vannak hasznos programok is, de egy eszközzel akarja megoldani az egész ország foglalkoztatási problémáját és nem veszi figyelembe a területek közötti eltéréseket.

Sz. Károly: Vidéken jó megoldás a szociális szövetkezet, ahol helyi erőforrással és helyi pénzből próbálják megoldani a saját problémájukat.

V. Bálint: Közgazdász szempontból ezt is szkeptikusan kell szemlélni, mert nem biztos, hogy egy ilyen megoldás kivezet a közmunkából.

Az is egy komoly probléma hogy az államigazgatásban rászoktak arra, hogy kirúgják minimálbéreseket, majd visszaveszik őket közfoglalkoztatottaknak. Ez jó a szervezetnek és jó az államnak, mert egyre nő az a tömeg, amire közvetlen hatása van és kiszolgáltatott, de nem jó az embereknek. Ez viszont ott fönt senkit sem érdekel. Mostanában még az is elterjedt, hogy sorszámozzák a közterületen foglalkoztatottakat. Ez nagyon megalázó. Ráadásul a rendszer ostoba, mert általában külön szám van a közterületi dolgozó kukájának, külön száma van neki és egy külön szám van, ahol alá kell írnia a papírokat. De ezt fontos volt felülről bevezetni.

Sz. Károly: Ez egy újabb megalázási mód, hogy mint a focistákat, beszámozzák. Elől hátul.

Blogról rövid film: Bumbi Laci, aktivistáról, aki azóta kisfaluban, vidéken kapott állást.

http://www.youtube.com/watch?v=ontAv9OMTNk

V. Bálint: El kellett költöznie, hogy állást kapjon. Nem targoncázik, nem szerez gyakorlatot. Ez is egy felvetődő kérdés, hogy az átképzéssel szerzett munkakörben mért nem lehet támogatott álláshoz juttatni a közmunkást. Rövid az időnk, így gyorsan elmondjuk, hogy az elmúlt két évben mit tanultunk. Az elmúlt években nemzetközi találkozókra jártunk, képzéseket tartottunk, valamint külföldi vendégeink is voltak. Kunbábonyba is jöttünk már, tagjaink tisztában vannak azzal, hogy mi az a közösségszervezés, így könnyebb velük dolgozni. A képzéseink sokaknak segítenek és a résztvevőkből gyakran aktivisták is lesznek. Mert akik már részt vesznek a képzéseken, keresnek valamit és akarnak cselekedni. A számítógépes képzés segítette az aktivistáinkat is és az emberek elhelyezkedési esélyeit is javította. Sikerült egy blogot csinálnunk, ezt én készítettem és egy facebook oldalunk is van, aminek főleg Karcsi a szerkesztője. A bloggal kapcsolatban a legsikeresebb akciónk az volt, amikor panaszokat gyűjtöttünk. Bejött országszerte egy tucatnyi probléma és az látszódott, hogy országosan a problémák nagyon hasonlóak, tehát alapvetően itt rendszerszintű gondok vannak. Így sikerült kapcsolatba lépni vidéki aktív közmunkásokkal. A következő lépés az lenne, ha sikerülne belőlük létrehozni egy hálózatot. De nagy a távolság attól, hogy valaki megírja e-mailben a problémáját, addig, hogy ő elkezd helyben aktívan dolgozni. Merthogy nagyon sokan félnek tényleg, és nem ok nélkül.

Hozzászóló: Mondtad, hogy a problémák bejöttek. Próbaperekkel próbálkoztatok e már?

V. Bálint: A TASZ és a NEKI(Nemzeti Etnikai Kissebségi Jogvédő Iroda) és a Társaság A Szabadságjogokért jogászai várják azokat a nevüket vállaló közmunkásokat, akik hajlandóak pert indítani. Nekem komoly morális aggályaim vannak ezzel kapcsolatban. A szabadsággal kapcsolatban alkotmánybírósági beadvány van, a fizetéssel kapcsolatban is, 2 éve. Úgyhogy várjuk az Alkotmánybíróság válaszát.

Sali: Működésről meséljetek, hány tag, és hogyan működtök? A demokratikus működés hogyan alakul?

Sz. Károly: Facebook oldal, blogos oldal, ahol tájékoztatást adunk folyamatosan. Nincs állandó létszám, tekintve, hogy jönnek-mennek a közmunkások. Most online 400 kedvelő.

Velenczei Ágnes: Tudjuk e segíteni a munkátokat, az ismertségeteket növelve, ha akik közülünk fent vannak pl. a facebookon, az oldalatok, tevékenységetek megosztásával kapcsolódunk be?

Sz. Károly: Igen ez nagy segítség lenne.

V. Bálint: Közmunkás Mozgalom a Jövőért, erre kell rákeresni a facebookon. Visszatérve Sali kérdésére, azt hiszem ő azt kérdezte, hogy hogyan zajlik egy heti találkozó? Mitől lesz demokratikus egy szervezet működése? A csoport közösen alakította ki a belépés szabályait, a döntéshozatal szabályait. Az én feladatom az volt, hogy felvázoljam a különböző alternatívákat és közösen beszéltük meg az előnyöket, hátrányokat. Konszenzusos döntéshozatal az általános, kivéve, ha egy konkrét személyt jelölünk egy konkrét feladatra, illetve speciális szabályok vonatkoznak a külföldi tanulmányutakra való jelölésre. Igyekszünk addig folytatni a megbeszélést, amíg mindenki elfogadhatónak tartja a végeredményt. Új tag úgy lehet valaki, ha 6 találkozóra eljön, ekkor kap kitűzőt. Rendszeresen tartunk csapatépítő elvonulásokat is. Pont augusztus végére tervezünk egyet.

Sali: Hány munkacsoport működik?

V. Bálint: Nyáron nehezebb őket motiválni, de egyébként 4 munkacsoportunk működik: terep, média, érdekvédelmi és forrás. Jelenleg két munkacsoport működik. A média és az érdekvédelmi nagyon összefügg, ezért azt összevonjuk. És van a forrás munkacsoport, aminek feladata az anyagi függetlenség biztosítása. Volt online kampányunk is ahol körülbelül 10 000 Ft-ot és különböző tárgyakat gyűjtöttünk. Aztán volt egy főzésünk is.

Sz. Károly: Nemtudom mennyire ismeritek ezt a lehetőséget. http://szimpla.hu/hirek/kozoslabos Megpályáztuk és megnyertük a Szimpla Kert akcióját is, ahol egy nap főznünk kellett és a bevétel, az anyagköltséget leszámítva, a miénk lett. Ez egy jól sikerült akció volt, mert főztünk, dolgoztunk egy fél napot és az esemény 5-6 havi működési költségünket fedezte. Ismét pályáztunk és reméljük, hogy nyerünk.

 

V. Bálint: Most megmutatom a piknik videóját.

A Város Mindenkié munkacsoporttal piknik – videó http://www.youtube.com/watch?v=hOpPPzslXWU#t=17

Tanultunk egymástól A Város Mindenkiével, ők megmutatták a szituációs játékukat, amiben az ember egy hajléktalan ember bőrébe bújhat bele egy társasjáték keretében. Mi meg stratégiaépítő játékot mutattunk nekik, amit a jövőben magunk is fel akarunk használni.

Amit még el akartam mondani a csoport működéséről, hogy folyamatos dolgom az, hogy egyre több feladatot adjak át a csoportnak. Így lett Károly a média munkacsoport koordinátora, de többi munkacsoportjainkat is már közmunkások koordinálják, ebben önkéntesek segítik őket. Az érdekvédelmi munkacsoportban a tagokban mostanában tudatosult és mondták ki, hogy az országos ügyekre nem tudunk hatással lenni, de helyi ügyeket meg tudunk oldani. Ha valakinek problémája van önkéntes jogászokkal, nyomásgyakorlással tudjuk segíteni. Hosszú távú célunk most az országos hálózat építése. Tudatosan kezdtük a nemzetközi kapcsolatainkat is kiépíteni. Többször találkoztunk Andor Lászlóval, ami eddig nem volt túl sikeres. Tehát az országos hálózatépítés felé akarunk elmozdulni. Ehhez persze tisztázni kell azokat a kérdéseket is, amiket Tracey vetett fel.

Sz. Károly: Azért is nehéz, mert meg vannak félemlítve az emberek a faluban. Főleg ott, ahol nincs más munkalehetőség a faluban meg az 50 km-es környékén. Ha nem kap közmunkát, akkor annyi neki, nincsen semmilyen bevételi forrása.

Kovács Annamari: Gratulálunk!

Lejegyezte: Sélley Andrea

Kulturális hatalom – családi és társadalmi szocializáció, egymás mellett élő generációk

Kulturális hatalom – családi és társadalmi szocializáció, egymás mellett élő generációk

XI. Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

2014. július 25. 10.50 – 12.30

 Műhely 1: Családi és társadalmi szocializáció, egymás mellett élő generációk

Műhelyvezető: Kovács Edit, felkért hozzászólók: Vercseg Ilona, Balogh Mihály

 

 Vercseg Ilona: Mihály meséld el röviden, hogy is volt ez a Civil Kollégiummal!

Balogh Mihály: 1973-mal kezdem, amikor Varga Tamással megismerkedtem. Tanácselnök voltam Kunszentmiklóson, amikor ők az Egyetemisták a Közművelődésért program keretében összepofozták a helyi művelődési házat. Kérdezte, van-e elhagyott iskola a környéken.

V. Ilona: Balogh Mihály itt a legfontosabb helyi érték. Felolvasnék 2-3 idézetet. Gondolkodjunk el… van, aki ezt nemzetkarakterológiának hívja

Kulturális imprintingek

„Te kemény lélek, te lágy képzelet!

A valóság nehéz nyomait követve

Önnönmagadra, eredetedre

Tekints alá itt!”

József Attila: Elégia

Bruck Gábor kommunikációs szakember – Friderikusz 2014. február 4.

Friderikusz: Mit tud Orbán, mit tud a Fidesz, hogy ennyire sikeres abban, hogy a feketét fehérre fesse?

Bruck: A harc fókuszában egy kulturális harc van. A kötcsei beszéd címe, hogy megőrizni a létezés magyar minőségét, azt jelenti, hogy azt gondolja Orbán, hogy a létezésünknek van egy olyan magyar sajátossága, ami minden más nemzettől megkülönböztet minket, és ezt meg kell őrizni. Belépni a demokráciába azt jelentené, hogy talán ettől a magyar minőségtől eltávolodni. Ahányszor ő megnyom egy kulcsszót, a jobboldali szavazó azt érzi, hogy ez egy olyan megvédendő kulturális kód Magyarországon, ami fölülír minden problémát – a trafikügyet, a maffiaállamot, azt, hogy államosították a nyugdíjakat, bármilyen problémát. Amikor arról van szó, hogy megvédeni ezt a magyar minőséget, az mindent űberol. Minden alkalommal, amikor igazi botrány tör ki, Orbán elkezdi: megvédeni a magyarok nyugdíját, megvédeni az EU-val, Brüsszellel, a bankokkal szemben a magyarok érdekét, a rezsicsökkentés. Ez a lényeg. Van tehát egy olyan kulturális kód, amit ő ért, amibe bele mer menni, amire mindig hivatkozik

Friderikusz: és nem csak ő, hanem a közeg -.

Bruck: elhangzik az a mondat például, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Valljuk be, hogy ez egy orrba vágó mondat. A jobboldal azt érezte, hogy most megadta a kulcsot, hogy miért győzünk mi. A baloldal azt érezte, hogy akkora sebet kapott, hogy most magyarázkodhat fél évig. Mert van ez a kulturális kód. Az egész harc arról szól, hogy túl tudunk-e jutni ezen a magyar narratíván, ezen a magyar nemtudommin, vagy megőrizzük.

Friderikusz: Miért van tehát hatalmon Orbán?

Bruck: Mert a magyarok még mindig inkább Orbánt választják, mint a demokráciát.

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: A PÁRDUC

Részletek a Chevalley és don Fabrizio c. fejezetből (253-272.o.)

Budapest, 1975. Európa Könyvkiadó. 392 oldal. Ford. Füsi József

„ (A piemontei) Chewalley még jóformán le sem ült a karosszékbe, máris előterjesztette küldetése célját: – Miután Szicília az anyaországhoz szerencsésen hozzácsatoltatott, helyesebben szólva, Szicíliának a szárd királysággal való szerencsés egyesülése végbement, a torinói kormánynak az a szándéka, hogy néhány előkelő és kiváló szicíliainak a királyság szenátorai közé való kinevezését előkészítse és szorgalmazza… amint ez természetes és kézenfekvő… azonnal hercegséged nevére gondoltak… (254. o.) … Amennyiben a benne (ti. a szenátusban) felajánlott helyet el méltóztatik fogadni, Szicíliát a választott képviselőkkel egyenlő jogokkal és ranggal képviselheti, s hallatja szavát ennek a gyönyörű földnek, amely most megjelenik a modern világ panorámájában oly sok sebével, melyeket gyógyítani, és oly sok igazságos vágyával, melyeket meghallgatni kell … (257.o.)

Salina herceg:

„Öregek vagyunk, Chevalley, nagyon öregek. Legalább huszonöt évszázad óta hordjuk a vállunkon a különféle eredetű kultúrák terhét, amely mind kívülről jött, egyik sem sarjad belőlünk, egyiket sem teremtettük magunk … (259.o.). … A szándék helyes, Chevalley, de elkésett … legnagyobbrészt a mi hibánkból. Ön az imént egy fiatal Szicíliáról beszélt nekem, amely most megjelenik a modern világ csodáinak panorámájában, én inkább olyannak látom, mint egy százéves öregasszonyt, akit kocsin hurcolnak körbe a londoni világkiállításon, de nem ért meg semmit, s fütyül mindenre, a sheffieldi acélöntödékre éppúgy, mint a manchesteri fonodákra, és csak arra vágyik, hogy megőrizze féléber állapotát párnái és az ágy alá tett éjjeliedény között … Az álom, kedves Chevalley, az álom, ezt akarják a szicíliaiak, s mindenkit meggyűlölnek, aki fel akarja ébreszteni őket, még ha a legszebb ajándékokat hozzák is nekik, és magunk közt legyen mondva, erős kétségeim vannak a tekintetben, hogy az új királyág túlságosan sok ajándékot tartogatna nekünk a batyujában. Minden szicíliai élet-(260.o.)megnyilvánulás át van itatva az álommal, még a leghevesebbek is: érzékiségünk valójában a feledés vágya, lövöldözéseink és késeléseink: halálvágy; a kéjes mozdulatlanság és a halálvágy: ez a mi lustaságunkat jelzi … Ebből következik, hogy aki közülünk legalább félig éber, rögtön elhatalmasodik rajtunk, ebből, hogy híresek vagyunk százados elmaradásunkról a művészi és intellektuális megnyilvánulásokban, az újdonságok csak akkor ragadna el bennünket, amikor másutt már letűnőben vannak, s már nem képesek vitális áramlatokat létrehozni, és ebből származik a mítoszok mai keletkezésének hihetetlen jelensége is, ezek a mítoszok tiszteletet érdemelnének, ha valóban régiek volnának, de nem mások, csak baljós törekvések arra, hogy visszamerüljünk a múltba, mely csak azért vonz bennünket, mert már halott. (261.o.)

… azt mondtam, a szicíliaiak, holott hozzá kellett volna tennem Szicíliát magát mint környezetet, éghajlatot, tájat. Ezek azok az erők, amelyek együtt s talán minden idegen uralomnál és szokatlan vérkeveredésnél jobban alakították a lelkét … (262.o.) …Én egy szerencsétlen nemzedékhez tartozom, mely a régi és az új idők mezsgyéjén egyik lábával abban, a másikkal ebben áll, s mind a kettőben rosszul érzi magát. A tetejébe, ahogy lehetetlen volt észre nem vennie, híján vagyok minden illúziónak, s mi hasznomat venné a szenátus, egy tapasztalatlan törvényhozónak, akiből hiányzik a képesség, hogy önnönmagát ámítsa, holott ez elengedhetetlen követelmény annál, aki másokat vezetni akar? Nekünk, a mi nemzedé-(264.o.)künknek, meg kell húzódnunk egy sarokban, és onnét nézni, hogyan hánynak bukfencet és cigánykereket a fiatalok e díszes ravatal körül. Maguknak most éppenséggel fiatalokra van szükségük, mozgékony fiatalokra, akik eszükkel inkább a hogyan, mint a miért felé fordulnak, és akik eléggé ügyesek ahhoz, hogy álcázzák, akarom mondani összehangolják pontos egyéni érdeküket a közös társadalmi eszményekkel. (265. o.) …

….

Chevalley:

- Herceg, de hát valóban komolyan elhárítja magától annak minden lehetőségét, hogy megkíséreljen könnyíteni és javítani annak a népnek anyagi szegénységén és vak erkölcsi nyomorán, mely az ön népe is? Az éghajlatot le lehet győzni, a rossz kormányok emlékét el lehet törölni, a szicíliaiak meg akarnak majd javulni, de ha a becsületes emberek visszahúzódnak, az út szabad marad az aggály és távlat nélkül való emberek… előtt, és akkor újra úgy lesz minden, mint régen, századokon át volt.

Salina herceg:

… magának mindenben igaza van, csak abban az egyben tévedett, amikor azt mondta: „A szicíliaiak meg akarnak majd javulni.” (267.ol)

A szicíliaiak sosem akarnak megjavulni, azon egyszerű oknál fogva, mert tökéletesnek vélik magukat, hiúságuk erősebb a nyomoruknál; minden idegen beavatkozás, akár eredete miatt, akár ha szicíliaiak részéről történik, szellemi függetlenségből, felborítja az elért tökélyről való ábrándozásukat, és azzal a kockázattal jár, hogy megzavarja gyönyörteljes várakozásukat a semmire, legalább tíz különféle fajú nép taposta meg őket, és ezért hiszik, hogy valójában birodalmi múltjuk van, mely pompázatos temetésre jogosítja őket. Komolyan gondolja, kedves Chevalley, hogy maga az első, (268.o.) aki reméli, hogy Szicíliát becsatornázhatja az egyetemes történelem áramába? Ki tudja, hány muzulmán imám, Ruggero király hány lovagja, a svábok hány írástudója, hány Anjou báró, Katolikus Ferdinánd hány reformátor képviselője agyában fogant meg már ugyanez a szép őrültség? És ki tudja ma már, hogy kik voltak, mik voltak? Ki emlékszik rájuk? Szicília aludni akart, mindezen ébresztő szózatok ellenére, és miért is kellett volna meghallgatnia őket, ha gazdag, ha bölcs, ha civilizált, ha becsületes, ha mindenkitől csodált és irigyelt, vagy, egy szóval kimondva: tökéletes? …

- most minálunk is mondogatják … hogy a dolgok romlott állapotában, itt és máshol is, a feudalizmus a bűnös, vagyis én, hogy így mondjam. Lehet. De feudalizmus volt máshol is, mindenütt, idegen invá-(269.o.)ziók szintén. Nem hiszem, hogy az ön ősei, Chevalley, vagy az angol squires (lovagi rend) vagy a francia urak különbül kormányoztak volna a Salináknál. Az eredmény mégis különböző. A különbség okának a felsőbbrendűség ama érzetében kell lennie, amely minden szicíliai szemében ott villog, és amelyet magunk büszkeségnek nevezünk, holott a valóságban: vakság. Nagyon sajnálom, de politikai síkon, hogy így mondjam, egy ujjamat se nyújthatom. Megharapnák. … (270. o.)

Kovács Edit: Akkor most mindenki beszéljen, Misi meg tudja, hogy mikor jön.

Láng Attila: Öngyarmatosítás. Bulgária soha nem volt gyarmatosítva, de a nép megteremtette magának. Kétpólusú folyamat: értelmiség nyugatra jár, megtanulják a „helyes” viselkedés és ezt a hozzáállást hazaviszik. Ugyanez a reformkorban itthon. Ellenreakciót váltott ki: kitalálni egy saját eredetmítoszt, ami arról szól, hogy mi már az ősidőkben is a legjobbak voltunk. Mindkettőnek az a gyökere, hogy egy másik kultúrához egy teljesen igenlő, magát alárendelő viszony, a másik meg az ellenpólus. Az hiányzik mindkét oldalról, hogy a meglévő külső erőket organikusan befogadni, építkezni belőle úgy, hogy integránsan váljon, sajáttá. Nem feltétlenül a kultúra szintjén, mert az nem jelent semmit.

V. Ilona: A kultúra igenis jelent valamit. Egy cselekvési rendszer, amit éltetünk és továbbadunk.

Péterfi Ferenc:  A mester szakon, amit indítunk, beszéltünk arról, hogy a segítő szerep oktatásának mi lenne az alapja. A közösségfejlesztő feladata, hogy felszínre hozza és dinamizálja a meglévő belső forrásokat és továbbítsa a külvilág energiáit lehetőséget teremtve ezek összekapcsolására.

Benedek Gabi: Az ugye egy újabb fejlemény hogy nem kultúráról beszélünk, hanem kultúrákról. Az is egy érdekes munka hogy fejlesztőként ezekhez a kultúrákhoz valamilyen konstruktívabb viszonyt alakítsunk ki. Én is ismerem azt az élményt, hogy elveszítjük a saját kultúrával való kapcsolatot, de közben, ha nem tudunk kifelé figyelni, akkor az lezárja ezt a rendszert. Le kell adni a határokból ahhoz, hogy egy másik szinten tudjon az egyén vagy a közösség kapcsolódni, ami valami más.  Az is kérdés, hogy ez a mostani rendszer hogyan jöhetett létre Magyarországon, hogy az emberek ezzel a komplexitással szemben keresnek egy biztonságos narratívát, az hogy egy kultúra adott, ami a miénk.

Varga Máté: Szicília az ugye egy sziget, de Magyarország is az. A citizen networkon keresztül itt Közép-Európában a tagok valamilyen nyelven megértik egymást.

Mészáros Zsuzsa: Beavatkozás–nem beavatkozás probléma. Amikor látod kívülről, hogy mi történik, de nem avatkozom be, mert kényelmetlen, rosszul hat vissza rám.

V. Ilona: De a herceg nem azért nem avatkozik be, mert baja lehet belőle, hanem esélytelennek tartja.

M. Zsuzsa: De kérdés, hogy felment-e a beavatkozás alól az, hogy esélytelennek látod?

L. Attila: Az is kérdés hogy hogyan érted a beavatkozást. Ha az a helyzet, hogy önmagukat felvilágosultnak tartó értelmiségiek úgy állnak hozzá, hogy a hülye nép nem tudja, mi kell neki, én meg igen. És mint az elefánt a porcelánboltban, végigdöngetünk az országon, és nem működik. A másik az lehet, ez a fejlesztés típusú működés, hogy egy ötlet vagy modell lényegét megtartva az adott helyzetre alkalmazzuk. Pl. a részvételi demokráciának nincs nagyon hagyománya Magyarországon, de pl. ’56 kapcsán felidézhetjük a tanácsok létrejöttét és működését.

Hozzászóló2: Probléma, versus forrásalapú fejlesztés. Azt nézni, hogy mi adott, a hiányosságok feltérképezése helyett. Ha a problémákkal kezdünk el foglalkozni, akkor egy külső választ adunk rá.
Ha viszont az erőforrásokat nézünk, akkor az teret adhat arra, hogy a meglévőket erősítsük, akkor ez organikus tud lenni.

Giczey Péter: Több kultúráról van szó. Szicília vagy Bulgária esetében a nemesség egy részének kultúrájáról beszélünk. Mit tudunk a jobbágyok, a főnemesek, kultúrájáról, más gondolkodásmódokról?  Kérdés: milyen kultúrákat tudunk itthon beazonosítani? Népi–urbánus vita, értelmiségi–nem értelmiségi vita. Beavatkozás mikéntje: fáklyák legyünk, akik kivezetik a népet a sötétségből?

K. Edit: Visszavenném a szót, a kérdés az, hogy itt helyben milyen példát látunk? A beszélgetés azon a szinten mozgott, hogy hogyan kommunikálunk, ha nyitottak tudunk lenni. Ezzel megérkeznénk a Kiskunság környékére.

B. Mihály: Az én válaszom az, hogy közösséget nem bomlasztok, de nem is fejlesztek. No, mondjuk rádióztam a kunszentmiklósi rádióban. Ezzel a hanggal. Volt egy hölgy, aki betelefonált és azt mondta, hogy ebbe a hangba bele lehet szeretni. Hát nem. Most kitaláltam valamit. Hogy hogy lett ebből a könyvsorozatból könyvsorozat. Kunszentmiklós helytörténete izgatott mindig. 25 éve küszködtem azzal, hogy Petőfi és Kunszentmiklós kapcsolata. Mert meg kellett írni ezt a fejezetet és akkor egyszer elvitt a mentő és gondoltam, hogy meg kell ezt a könyvet csinálni még időben. Megkerestem tízegynéhány barátomat, akiknek nem jelentett gondot a zsebükbe nyúlni. És 600 ezer forint felett már tudtam, hogy ezt a könyvet meg lehet csinálni. A polgármestert latinra tanítottam. És akkor ezt a pénzt leadtam az önkormányzatnak. És létesült egy helyismereti kiadói alap, ami az én szakmai döntéseim alapján működik. Aki vett egy könyvet az a négyszeresét fizette és ebből beindult az üzlet, neki meg reklám. Csináltunk egy képregényt is Petőfi és Kunszentmiklós kapcsolatáról. Zolnai Imréné Tánczos Mária, Mancika néni naplója. Rengeteg naplót írt, ugyanarról a történetről 3-4 verziót lehetett megtalálni. Kiadtuk ezt a könyvet, nagyon szép sikere volt. Egy szakdolgozatot is találtunk Kunbábonyról, Mikolesz Erzsébet: Kunbábony néprajzi és szociológiai ismertetése. Ennek az Erzsikének én szakfelügyelője voltam az egészségügyi szakközépben, rásózták a könyvtár rendberakását, és ott én voltam a szakfelügyelője. Megszerkesztettem, írtam egy bevezetőt és mindkét könyvben van egy szótár is. Mindkét könyvben van egy magyar–magyar szótár. Muszáj volt ezt a szótárat elkészítenem, mert ma egy adatközlő él, az Erzsike anyukája.

K. Edit: Az ugye még nem derült ki, hogy interjúk vannak a könyvben helyi emberekkel.

B. Mihály: Mindjárt kiderül. Belevágok a közepébe, megtámadom itt a Zsókát. Tanulókört kéne szervezni rá. Hogy lássuk, hogy mi az, amit meg lehet belőle tanulni. Mi az, amit át tudunk menteni a mai korba. Állítom, hogy ezt a könyvet több helyi földműves parasztember olvasta, mint értelmiségi. Mert Mancika egy ismert ember volt itt.  Ez a könyv már visszahozta az árát, 310 ezer forintba került, támogatói bevétellel együtt már 350 ezer forintot hozott vissza.

M. Zsuzsa: Nekem egy fixa ideám volt, hogy ebből a könyvből minden bábonyi családhoz jusson egy. És akkor ennek kapcsán arról beszélgettünk, hogy egy ilyen könyv annak fontos, aki helyi, vagy annak, aki irodalmár, szociológus. Ez összefügg a beavatkozás kérdésével.

Hozzászóló3: Volt olyan visszajelzés Kunbábonyiak leszármazottaitól, hogy ha nem lett volna ez a könyv, akkor nem ültek volna le a nagymamával beszélgetni. Ez mindenképpen fontossá tesz egy ilyen könyvet.

Balogh Flóra: Az én történetem a családdal kezdődik. Apukám anyukája ő nagyon sok történetet mesélt. Sok volt köztük a kemény, háborús történet. És lehet, hogy nem voltam az unokájaként minden pillanatban eléggé érett hozzájuk, de mégis nagyon hálás vagyok, hogy ezeken a történeteken keresztül valahogy magamhoz is közelebb kerültem a családon keresztül. Mert a személyes történeteken, azoknak a fontosságán keresztül megtudhatunk valamit, saját magunkról és a közösségünkről is.

V. Ilona: Fontos, hogy az ember tudja, hogy milyen történetekből jön. Idős korában ez jobban érdekli az embert, amikor már nem élnek azok, akiktől ezt meg tudhatják. Nekünk semmi más dolgunk nincs, mint megtalálni a kincset a porban, azt felemelni, és visszaadni nekik. Visszatanítani a kultúrát.
B. Gabi: Tanulókört indítani egy ilyen könyv kapcsán az a lehető legjobb megoldás. A saját gyerekeim kapcsán gondolkodom azon, hogy mikor kell ezeket a helytörténeti dolgokat beadni. Arra gondoltam, hogy talán nem annyira gyerekkorukban. Pont abban a korban, amiben mi vagyunk, akkor nyer értelmet a gyökerek felfedezése.

B. Mihály: Az fontos, hogy nem arról van itt szó, hogy Balogh Mihály: Kunbábony története. Hanem, hogy egy parasztasszony egész életében írt. Vagy 16 parasztember beszél az életéről. Én szerintem ezt a maiaknak el kellene olvasnia.

V. Ilona: Lehet, hogy nem az hogy olvasókör, mert az olvasás az nem mindenkinek megy készségszinten. Jobb lenne, ha emberek felkészülnének, és előadásokat tartanának. Például lehet, hogy valakit érdekel, hogy mi az, hogy kinn háló gulya.

M. Zsuzsa: Nem érzem azt a fajta lelkesedést az átlag emberben, hogy érdekelné, mi volt a gulyásokkal – nem biztos, hogy ez a jó út. Az a tapasztalatom, hogy amikor hirtelen össze kellett gyűjteni mindenféle régi tárgyakat, képeket itt helyben, az annyiban felelt meg a mai kor szellemének, hogy mindenkinek hirtelen sürgölődnie kellett valamit. Ez egy aktív részvétel, aktívabb, mint elolvasni egy fejezetet egy ilyen könyvből.

Léka Zsófi: Itt még nagyon sokan élnek olyan emberek, akik közvetlenül tapasztalták ezt a fajta életet. Ha csinálunk egy ilyen tanulókört, akkor mi tőlük nagyon sokat tudunk tanulni.

L. Attila: Fontos, hogy a hagyomány aktualizálása nem egy ártatlan gesztus, hanem mindenképpen egy szelekció alapján történik. Nem tudod a hagyományt egyként megőrizni.

B. Mihály: Nem a levegőben lógna ez a beszélgetés, hanem az itteni emberekkel megbeszélnénk, hogy ugyanaz a dolog ma, hogy van, és miért úgy van.

L. Attila: Igen, de ez akkor sem értelmezés nélkül történik.

B. Mihály: Rendben, de az is veszélyes, amit te csinálsz. Az interneten keresel. Ugyanúgy folyamatosan választanod, szelektálnod kell.

Hozzászóló: Az együttélés kultúrája nekem a legfontosabb ezekből a régi történetekből. Amikor egy közösség, amivel azonosulok nem fogad be, mert engem kizárva definiálja magát, az nagyon szíven üt. Ha pl. valaki, aki zsidó származású, de keresztényként él, próbál visszakapcsolódni a hagyományokhoz, a magyarkodó közeg, hogyan zárja ki őt? Az együttélés kultúrájáról sokat lehet tanulni ezekből a történetekből.

B. Gabi: Jó volt az, hogy Attila megszólalt, mert nem ártatlanok azok a történetek, amiket lefekvéskor mesélünk a gyerekeknek. Nem ártatlan dolog, ahogy a hagyományt oktatjuk, mert egyszerre kell bevinni a kisgyerekbe a régieket is és az újakat is, mind a kettőnek esélyt kell adni.

Hozzászóló: Gyüre keresi a gyökereit. A kocsmában beszélgetnek, hogy voltak e ott zsidók, elvitték őket 45-ben? Megtalálták a zsidó temetőt teljesen elhagyatott. Van olyan település, amelyik próbálja a középkori gyökereit felfedezni, de az elmúlt 50 évnek a történetivel egyáltalán nem is foglalkozik.

K. Edit: Igen az időnk ezzel lassan lejárt, persze akinek van kedve még beszélgetni, az maradjon, de közben vár az ebéd.

Lejegyezte: Kallós Viola és Láng Attila

 

Melegen ajánljuk – A szociális tűzifától a biobrikettig

Melegen ajánljuk – A szociális tűzifától a biobrikettig

XI. Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

2014. július 24. 17.10 – 18.40

Melegen ajánljuk – A szociális tűzifától a biobrikettig

Vezeti Sélley Andrea

Sélley Andrea (Sali): Bevezetőjében elmondja, hogy ismét az önrendelkezés témaköréről beszélünk. Most a mélyszegénységben élők energiafüggetlensége a téma. Sok eszköz van, ami közelebb vihet ehhez, most néhány példát szeretnénk bemutatni.

Peták Péter (P. Péter): Jó téma. Először is tisztázzuk a fogalmat! Energiaszegénységről akkor beszélünk, európai definíció szerint, ha a jövedelem 10%-ka, vagy annál több megy el fűtésre. Magyarországon az alacsony jövedelmek és a magas árak miatt ez intenzív problémát jelent. A háztartások bevételeinek sokszor 35–40%-ka erre megy.
Voltak próbálkozások a probléma enyhítésére már korábban is.
2003–2009-ig ilyen volt a gázártámogatás. Ez magában foglalta a távhő-szolgáltatást is. Miközben sok pénzt költöttek erre a programra, nem sikerült elérni azt a kb. 1,4 millió háztartást, akik nem gázzal vagy távhővel fűtenek. Sajnos, a jelenlegi rezsicsökkentés sem alkalmas erre, hiszen a tűzifát például nem sárga csekken fizetik az emberek. Ráadásul a fa és a szén egyre drágább, ami még nehezebb helyzetbe hoz sok, egyébként is nélkülöző családot, jellemzően épp a legszegényebbeket.
Eközben a falopás egyre nagyobb méreteket ölt. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal adatai szerint 3–400 000 m3 fa tűnik el évente. A fatolvajlás büntetése pedig egyre szigorúbb. 5–6 évvel ezelőtt 20 000 forintos értékhatár alatt szabálysértés volt, aminek a büntetési tétele 30 000 Ft/m3 volt. Később ezt bűncselekménnyé minősítették, és 2 hónap szabadságvesztéssel, illetve visszaesőként 3 hónappal volt sújtható. A 2013-as Btk. szerint pedig akár 2 év elzárás is lehet érte a büntetés.
A szociális tűzifával sok a visszaélés. Eleve nem egyszerű az intézése. Csak és kizárólag önkormányzatok pályázhatnak az erre fordítandó pénzre. Ehhez önrészt kell vállalniuk, illetve vállalni kell a szállítás és kiosztás költségeit. A kiosztást helyi szinten szükséges szabályozni a Szociális törvénnyel összhangban. 2011-ben 858 millió forint keret volt meghirdetve rá, és 456 önkormányzat nyújtott be erre pályázatot. 2012-ben a keretet 1 milliárdra emelték, a beérkezett pályázatok száma pedig meghaladta az 1100-at. A forráshiány miatt, volt olyan, hogy a pályázott 100 m3 helyett egy önkormányzat csak 2 m3-ert kapott. 2013-ban ezért duplájára emelték a támogatásra fordítható összeget.

Sali: Abaújban volt olyan példa is, hogy egy önkormányzat azért nem indult, mert nem tudta volna igazságosan szétosztani a támogatást.

Varga Máté (V. Máté): A Bodrognál is tudok ilyen esetről.

Szitai Béla (Sz. Béla): Mi is megpróbáltuk Borsodbótán, de nem sikerült. Elakadt a dolog a polgármesteren. Meghívtuk egy eseményre (az is csak kerülő úton sikerült), ő el is jött, ígéretet tett, hogy megalkotja a helyi jogszabályt. Erre időt kért, de a két hét letelte után sem tett semmit. Újra megkerestük, felajánlottuk a segítségünket, azóta sem történt semmi. A polgármester szerint nincs erre pénze a falunak. Ha kellene, mi a kisebbségi önkormányzat pénzéből is adnánk erre, csak legyen már valami. Egyébként a szomszédos településen, Farkaslyukon működik a program, ez főleg akarat kérdése.

Oláh Roland (O. Roland): Farkaslyukon mennyi tűzifát kaptak?

Sz. Béla: Családonként ½ m3-ert.

O. Roland: ½ m3 nem valódi megoldás. Megéri ez a konfliktust, amit minden bizonnyal okozni fog a kiosztás rendszere?

Sz. Béla: Szerintem nálunk működne. A kiosztás rendszerének kialakítása a fontos. Nálunk megvannak a prioritási sorrendek. Elsőként a nagycsaládosoknak adnánk, utána a kisnyugdíjasoknak, és a további sorrendet is ki lehet alakítani igazságosan. Inkább az a probléma, hogy az önkormányzat vett erdőt. Nem éri meg neki szociális fát adni, mert akkor nem fogjuk megvenni tőle a tűzifát. Az lenne a fontos, hogy fogjanak össze a települések, és akkor képesek lennénk nyomást gyakorolni.

V. Máté: Más típusú segélyeket is lehetne adni.

P. Péter: A fatolvajt démonizálják, miközben semmi segélyt nem adnak.

Sz. Béla: Nálunk volt, hogy egy szál fával kaptak el valakit, és megbüntették. Én jogvédő is vagyok, próbáltam segíteni neki ebben a helyzetben, de csak azt értem el, hogy azóta, engem is vegzálnak.

P. Péter: Próbáltatok aláírást is gyűjteni, jól tudom?

Sz. Béla: Igen, de a polgármestert az sem hatja meg.

Mester Attila (M. Attila): Közben meg sok helyen ipari méretekben megy a falopás…

Sali: Van még valakinek hozzászólása a szociális fa témához? Vagy áttérhetünk más dolgokra, más lehetőségekre?

Sz. Béla: Utánanéztünk a biobrikettnek is.

M. Attila: A biobrikett sok helyen jó megoldás lehet. Papírból és mezőgazdasági hulladékból készül. Tulajdonképpen újrahasznosítás, eléggé munkaigényes, tehát közösségformáló ereje is van. Többféle préssel is készíthető, ezeket viszonylag egyszerűen el lehet készíteni. De a biobrikett csak egy lehetőség a sok közül. Toldon például nem volt fa, ott ez teljesen célszerű volt, és működött is. Ahol viszont van fa, ott másban is lehet gondolkodni. A biobrikett fűtőértéke egyébként vetekszik a fáéval. Toldon napi 1000 brikettet készítettek. 1 ember 1 nap alatt elő tud állítani annyi brikettet, amivel aztán 4 napig tud fűteni. Nagy hátránya viszont, hogy a hulladéktörvény nagyon el van tolva. Ami egyszer már hulladék, azt nem veheted ki onnan, ha nincs hulladékkezelői engedélyed. Hulladékpapír tehát nem jöhet szóba, csak mielőtt valaki kidobja. Adományként például el tudunk fogadni papírt.

Sali: Ez a papírbrikett ez elég népszerű, nem?

M. Attila: Igen, de ismétlem, nem kell mindenkinek brikettálnia! Egy erdő közepén például teljesen felesleges. Ott lehet gondolkodni más megoldásokon. Lehet rakétakályhát építeni, ami a fűtés hatékonyságát növeli. Vagy lehet kis ágakat, gallyakat tüzelni, ilyesmi.

O. Roland: Nálunk elég sok az erdő, de az emberek számára mégis problémás a fához jutás. Beszélgettem emberekkel, hogy mennyi fára van szükségük. Mondták, pl., hogy 8–10 m3 szezononként. Kérdeztem, honnan van rá pénzük. Aztán kezdtek mismásolni, hogy, háááát, nem fizetnek ám mindenért. A fának komoly feketepiaca is van. Lehet területtisztításból is olcsóbb fához jutni, de még így is nagyon drága. Gondolkodtam, mit lehetne még kitalálni. Aztán megtaláltam Vas Zoltánt. Ő Siklóson dolgozik hulladék fából, kis ágakból. Gondolkodtam, van-e ennek létjogosultsága. Arra jutottam, hogy a víztársulásnál tisztításból keletkezik rengeteg hulladékfa-nyesedék, amit meg lehetne szerezni valahogy. A víztársulás vezetője teljesen segítőkész volt, azt mondta, egy telefonba kerül, és megmondja előre egy hónapra is, mikor hol fognak dolgozni. Aztán megszűnt a víztársulás :-(
Az volt még nagy kérdés, hogy van-e erre fogadókészség. Nehéz az embereknek elmondani, hogy ez mennyire jó. Pedig 2–3 havi munkával kis ágak kötözésével elő lehet állítani az egész télre szükséges tüzelőt.

Sali: Ez mindig kérdés nálunk is. Mi a nyesedékbe kapaszkodtunk. Az Észak-erdő nem enged be minket a területére, de sikerült találnunk egy helyi vállalkozót, aki megengedi, hogy összeszedjük a hulladék fát. A szociális munkás segített a szállításban és a munka megszervezésében is.

V. Máté: Mit csinált a szociálismunkás?

Sali: Megszervezte a dolgot a polgármesterrel.

M. Attila: Fontos néha végiggondolni, hogy hol vannak a kompetenciahatárok. Sokszor be kell vonni más embereket is, ha nem érezzük magunkat egy feladatban kompetensnek. Ez nálunk is téma. Bagon például brigádokat szerveznek a brikettálásra. Be van osztva, hogy ki mikor megy. Egyébként a legegyszerűbb brikettáló a sziloplaszt kinyomója :-)
Mégis azt mondom, hogy a dolgokat össze kell rakni! A szociális tűzifa + brikett + kiságköteg együttesen már elég lehet. Ezekből össze lehet rakni akár a függetlenséget is. Rendszerben kell gondolkodni! Pl.: Mennyi fa kell? Mennyi kellene, ha szigetelnénk? Nem csak a fa mennyisége a kérdéses. Pécsett például csináltunk egy tömegkályhát, annak sokkal jobb a hatásfoka, mert nem megy ki belőle a meleg a kéményen. Ez is egy tényezője a fűtésnek. Annak, hogy meleg legyen.

Sz. Béla: Költözzünk inkább Hawaiira! :-)

P. Péter: Szociális tűzifából maximum 5 m3-ert lehet osztani családonként, ezért, persze, fontos a hatékonyság is. De ott az is gáz, hogy csak az önkormányzat pályázhat, a jogkörök nagyon szét vannak aprózva.

Sain Mátyás: A hagyományainkban sok minden van, amihez vissza lehetne nyúlni. Ott van például a sparhelt. Vagy a búbos kemence, amit kukoricaszárral is meg lehet rakni.

Sali: Azt akarod mondani, hogy nem kell már feltalálni a spanyolviaszt?

S. Mátyás: Igen. Erről beszélek. Természettudományos csatornákon is látni néha jó példákat Afrikából, ahol alig van fa.

M. Attila: Igen. Van például a rakétakályha. A tűznek a természetét kell megérteni, hogy könnyen munkára tudjuk fogni. Van a hő, a füst, és a hamu. Tudunk vele játszani, hogy melyikből mennyi legyen. Ehhez nem kell high-tech eszközökkel dolgozni. A megfelelő technológia a lényeg, ez lehet low-tech is.

S. Mátyás: Mi is csináltunk egy egyszerű rakétát bográcsozáshoz, mert kevés volt a fa, és a tábortűzhöz meg sok kellett. Így sokkal kevesebb is elég.

Közbeszóló: Mi kaptunk 60 bála szalmát, majd azzal próbálunk kísérletezni. Brikettálni.

S. Mátyás: Törökkoppányban van ilyen példa, nézz majd utána!

M. Attila: Nem egyszerű dolog ez, mert a szalma üreges, nehéz brikettálni, mert visszarúgja magát, vagy nagyon porrá kell törni. De azért próbáld ki!

Almási Tamás (A. Tamás): Nem akartok inkább szigetelni vele? :-)

Kimentünk, Roland bemutatta a gallykötegelőt.

O. Roland: Az, az alapelv, hogy a venyige hamar elég, kilobban, így kimegy a hő. Ha kötegeléssel összehúzzuk, lassabban fog égni, és sokáig fűt. Én 2 év tapasztalatából mondhatom, hogy közel egyenlő a fűtőértéke a fáéval.
A kötözésben én drótpárti vagyok, de lehet kenderkötéllel, vagy mással is. A drót azért jobb, mert kötözés után, ha száradnak a gallyak, még összébb lehet húzni a köteget, és akkor még tovább ég. Emellett a drótot ki lehet venni a hamu közül és újra felhasználható.
A vesszőket méretre kell vágni aszerint, hogy mekkora kályhába szeretném betenni. Segíthettek tördelni, mert csak 1 metszőolló van. Azért hoztam ennyi cuccot, hogy aki akar, az éj leple alatt még csinálhat kötegeket. :-) Ezen fogjuk sütni holnap a kemencés lángost. Összerakjuk a köteget a keretbe, összedrótozzuk kézzel, fogóval meghúzzuk, és kész is.
Mégsem lesz holnap kenyérlángos, mert nedves a rőzse. :-( De azért jó lett, ugye? Meg lehet emelni, mennyire súlyos. Olvastam egy házaspárról, ők 6–700 ilyen köteggel kifűtenek egy telet két cserépkályhában.

Sali: Van itt egy rakéta, erről is beszélhetünk kicsit, ha szeretnétek.

M. Attila: Ez egy rakétatűzhely. Az a lényege, hogy jól körbe legyen szigetelve, így irányítani tudjuk a hőleadást. Ezt mi helyben talált anyagokból készítettük. Cserépből és agyagból. De lehet, és az talán a legegyszerűbb, hogy egy vödör, a közepébe egy kályhacső, és a kettő közé a szigetelés, ami lehet perlit, vagy fahamu.

Almási Tamás és Mester Attila még szakmai vitát folytattak egy darabig a szigetelésről, tömegről, irányításról, de a hallgatóság már szétszéledt…

Azért lett kenyérlángos is másnap. 

Leírta: Kling Ferenc

Pénzről másképp! – műhelybeszélgetés

Pénzről másképp! – műhelybeszélgetés

XI. Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

2014. július 24. 17:10-18:40

Műhely 1: Pénzről másképp! Például közösségi alapítványokon, vagy éppen pénzpótló rendszereken keresztül. Felvezeti: Komáromi Mátyás, Közös Alapon Program és Béres Tibor, Közösségi pénztár CAF.

Mészáros Zsuzsa moderálja a beszélgetést. Célunk a műhellyel: a pénzről másképp beszéljünk, a pénz és a hatalom viszonyát járjuk körbe. Hogyan lehetünk ebben a dologban is önrendelkezők?

Vendégek:
• Komáromi Mátyás – Közösségi Alapon Program
• Béres Tibor – Közösségi pénztár – CAF

Különböző alternatív megoldásokról beszéltünk, de ezt a dolgot sem hagyhatjuk ki. Ebből a szemszögből, a hatalmasok, a gazdagok és a mahinálók eszköze csak a pénz arra, hogy az életünket befolyásolhassák?

Komáromi Mátyás: Ki hallott már a közösségi alapítványról mint koncepcióról? Aki hallott róla mi jutott eszébe először?
Hozzászólók: Társított érték (a pénzhez); helyi pénzzel tenni valamiért a közösségemben; fejlesztés a közösség erejéből (nem EU pénzekből, a közösség is hozzájárul, magáénak érzi); terület köt össze nem a társadalmi státusz.
K. Mátyás: Közösséget egy területnek élőkön értjük, egy helyen működnek, saját erejükből akarnak változást létrehozni a közösség életében helyi erőforrásokat koncentrálva. Nem a KA a felhasználója, megvalósítója a fejlesztésnek, hanem, aki helyben akar tenni, helyben tudjon forrást teremteni és ezzel közösségi programot finanszírozni.

Másik témánk ma a hatalom: állam, mint hatalom. A pénz aspektusa ebben. A pénz az hatalom? Egyetértetek-e? Csak a pénz, vagy ez árnyaltabb? Vagy egyáltalán nincs jelentősége? Ki mit gondol?

Velenczei Ági: Azért nem teljesen igaz, mert egy csomó dolog megoldható egyéb kiváltó eszközökkel, emberi erőforrásokkal, kapcsolati tőkével, közös munkával.
K. Mátyás: Aki teljes mértékben egyetért ezzel, miért? A teremtő hatalom, valamit létrehozni és elintézni, viszonyrendszerekben hogyan néz ki: pénz az hatalom? Ha a hatalmat nem teremtő hatalomnak értelmezzük, hanem abban az aspektusban, hogy hatalmam van valaki fölött, emberek feletti viszonylatban, itt hogyan értelmezhető a pénz?
Láng Attila: Különböző függőségek, direkt módon. Áttételesebben: státusz dolgok. Pusztán a magasabb státusz miatt, az ő szavára jobban figyelnek, az adott közösségben hatalmi tényező véleményformáló erőt képez. Azonnal alárendelt pozícióba rendezkednek az emberek státuszszimbólumok mentén.
K. Mátyás: Pénzt, mint eszközt használjuk erre. Mikor és hogyan tudják ezt használni? Valamit tulajdonítunk a másiknak?
Láng Attila: Harmadik mód, amikor a kapitalista gazdasági rendszerről beszélünk, pénz fial pénzt. Van egy gazdasági mechanizmus. Amire egy hatalom épül, önjáró is.
K. Mátyás: Az egészet mi tulajdonítjuk neki, ez egy vélemény. Ha valakit meg akarunk venni, akkor tudjuk, ha valamennyire rá van szorulva, hogy egy másik embertől kapjon valamit.
Tracey Wheatley: Fejekben torzul ez, emberi dolog hogy ki mit lát benne és milyen hatása van az egyénre.
K. Mátyás: Szükségletre épül, mindenkinek más szükséglete van. Van egy kötődésünk hozzá, amik által lehet hatalmat gyakorolni. Akkor, ha a másiknak szükséglete van ezzel kapcsolatban. Ha van egy másik hatalom, ami egy másik szükségletre alapszik, az élet (puskával közelítesz). Ha közösségben gondolkodsz, megtalálni azt, hogy mire van a másik félnek szüksége.

A közösségi alapítványban ez hogy működik?
A közösségi alapítványoknál hogyan fűzhetjük tovább ezt a hatalmat?

Hozzászólók: Kötődést alakít ki, mi döntünk róla, inspirálja a csoportokat (pályázhatnak).
K. Mátyás: Teremtő, alkotó gyakorlati működése az alapítványnak. Adománygyűjtés egy eszköz, de ha van egy közös ügy, együtt hozzák össze a pénzt, sajátjuknak érzik. Munka összehozása is nagy hatással van. Pénz az erőforrás, megteremti azt a légkört. Lesz súlya az adott közösségnek.
Mészáros Zsuzsa: A közösségi alapítvány csak egy közvetítő, nem ő szervez, ezt pontosítsuk.
K. Mátyás: Helyben gyűlik az összeg, különböző alapokba, az adományozó eldönti, mire szeretne adni.
Kérdező: Nincs közvetlen kapcsolat az adományozó és a közösség között?
K. Mátyás: Az adományozótól függ , lehet, ha akar, nyomon követhet szorosan. Kapcsolatba kerülhet a kedvezményezettel.
Tracey W.: Miért nincs közösségi viszony? Ha van egy projektem, támogatóként kíváncsi vagyok. Azt hittem először, hogy a KA-oknál anonim a támogatás, hogy a kuratórium dönt a támogató az alapítványnál.
K. Mátyás: Utána az alapítvány a támogató, de a tagok is helyi emberek. Az hogy az adományozó mennyire anonim, az csak tőle függ, az alapítvány célja az átláthatóság.
Mészáros Zsuzsa: Van egy feszültség az adományozó és a támogatást elnyert közösség között?
Benedek Gabriella: Arra reagálnék: ez nagyobb felelősség, de az adott szituációban alakulhat. Ez az elképzelés: felelősség elfogadni a közösség tagjától támogatást, az elképzelés szerint ez jó dolog. Felelősség az adományozó felé, eu-s pénz is felelősség, de olyan beteges rendszerben vagyunk, ahol mindkét fél felelőtlen. Máshogy kezelem azt a pénzt, ami „valahonnan lejön”, vagy ha tudom melyik emberek adták oda. Mindkét fél számára felelősség.
Egy Közösségi alapítvány nem csinál semmit: ezeket a módszereket terjeszti, humánusság, de nem a közösségi cselevés a feladata, hanem támogató szervezet.
Mészáros Zsuzsa: Szerepet játszik szociális jelleg is? Olyan szempontok szerepelnek-e hogy szociálisan jobban rászorult kap szolidaritásból?
K. Mátyás: Az adott alapítványtól függ, hogy, hogyan állítja össze. A kuratórium hatalmat gyakorol, mert dönt pénzekről, de a felelősség nagyobb, a közösség hatalma a pénzek fölött érvényesül, felelősségvonás érvényesül. Eu-s szinten nem, de piciben helyben igen.
Mészáros Zsuzsa: Van-e egy sztenderd, hogy mekkora közösségben lehet ezzel a módszerrel dolgozni?
K. Mátyás: Külföldön változó a példa, itthon voltak elképzelések. Azt gondoljuk jelenleg, hogy ha valamilyen gazdasági potenciállal, rendelkezik a település, akkor az több szemponttól is működőképesebb lehet.
Dicső László: Mozaikokból próbálom összerakni, hogy mi ez, definiáljuk! Honnan indul, milyen elvek alapján? Hogyan viszonyul más alapítványok működéséhez?
K. Mátyás: Egy alapítvány általában egy ügyre koncentrál, a KA nem régióra, hanem egy területre koncentrál, rengeteg ügye lehet. FKA például: több célterület, amire gyűjtenek. Magánszemélyek kezdeményezésére. Jogszabály szerint nincs közösségi alapítvány, hanem alapítvány. Van kuratóriuma. Magyarországon a KA-ok: két darab (van egy Egerben is). Külföldi modell: Amerikából száz éve. Most már a környező országokban aktív, különböző célokra jöhet létre. Célok függhetnek a kuratóriumtól, ahol a kuratóriumi tagok döntéseikben célszerűen a helyi közösség igényeire reagálnak. Helyi aktorokkal működik. Fő cél: az adott régió életminőségét javítsa.
Mészáros Zsuzsa: Egy VAN ami jól működik. Megismerhetjük általa az alapítványok működését. Ezt részleteiben is megismerhetitek, mert itt vannak a FKA tagok. Az elterjesztésére szükség lenne. Civitas Egyesületnél lehet jelentkezni.

Béres Tibor, Közösségi pénztár CAF: Autonómia Alapítvány roma téma mellett foglalkozik támogatásosztással (norvég, svájci).
2004 óta a mikrofinanszírozáson kezdtünk el gondolkozni. Magyarországon mikrohitelezésről beszélnek, de nemzetközi gyakorlatban elég sok minden van. Ami Magyarországnál hiányzik a mikro biztosítás, ami valójában piaci igény. A következő időszak nagy dobása lehetne.

CAF = comunidades autofinanciadas
Egy új közösségi hitelezési módszer. 2004 ben lett híres, Grameen-model, Indiában találták ki és lett népszerű. Soros hozta Magyarországra. Afrikában is tanulmányoztam, hazatérve azt mondtam itt nem működhet, a gazdasági és jogszabályi viszonyok miatt nem. A közösségi bankoláshoz hasonló? Nagyon pici hiteleket nyújtanak, pl. csomó banánt darabonként eladni. Ez itt nem tud működni. azért sem mert a társadalmi kohéziónk, szolidaritás máshogy működik itt. Afrikában igen, hát nálunk nincs. Bizalomra itt nincs hitel. Sorosék azt mondták, hogy azért próbáljuk meg, 56%-os volt a visszafizetési arány, bukásként éltük meg, befejeztük.

Másik modell: feltételhez kötött támogatás, szakmailag is volt teteje, USA-ban szociális transzferekben (=egyéni fejlesztési számla). Havi összeg félre tétele magán bankszámlára. Ha elérte a megtakarítási célt, asset building, tartós felhalmozási célhoz megkapja a kiegészítő támogatást. Sokat vártunk tőle, jobboldali politikusok nem haraptak rá. De még a mélyszegénységben élők is tudnak megtakarítani. Policikat akartunk. Ha van kapacitás, ezek az összegek másra is jók lehetnek, pl. letétként/betétként is működhetnek. Egy fejlesztési bank 3 éve újra akarta, de nem volt tapasztalatuk mélyszegénységben élőkkel. Azzal a feltétellel mentünk bele, ha az eredeti modellt adaptálhatjuk a magyar viszonyokhoz. Az Esélykassza modellünk működő lehetett így.
CAF Solomon közgazdásztól átvett modell Katalóniából. Egyéni motiváció kell hozzá. Az nem ér semmit, ha nincs közösség a dolog mögött. Ez eltér a Grameen-modelltől. Valós perselybe betesznek egy összeget, ami összegyűlik, önmagukat hitelezik. Nincs tőkeáramlás, se ki se be. Csak a saját maguk által megtakarított pénz használható, ez a bankolás alapja, kvázi saját bank alapítása. De a magyar valóságtól távol áll.
Pl. Ha felmérés lenne a bankokról és a pénzről a magyar lakosság között, hát érdekes válaszokat kapnánk.

Kinek a pénzét vesszük el? Kevesen mondanák, hogy a sajátunkat költjük el. [postabank botrány].
Miért érdekes még a CAF modell?
Szabad forráskódú modell. Elmondjuk az alapelveket, beszélgetünk a pénzfelhasználásról, közérthetően. Mit csinálnak pénzügyi krízis esetén? Ha nincs kitől kölcsönkérni, a mi célcsoportunknak nincs erre módja, a bank be sem engedi őket, csak az uzsoráshoz fordulhatnak.
Megpróbáltuk megérteni, hogy működnek az uzsorások? Gyakorlatilag saját belső tőkével ezek a hitelszükségletek fedezhetők lennének. Adósságcsapdát generálnak.
Önfinanszírozó csoportok létrehozására rá tudták bírni az embereket. Azt kérjük tőlük: gondolják végig: van e hajlamuk összefogásra. Mik azok a szabályok, amiket meg kell hozni. Ilyenek például: egy tag által felvehető maximum hitel hányszorosa lehet a betett betétnek? Mi van a kamattal? A mértékét is maguk határozzák meg. Külföldön is így működik, havi egy százaléknál meghúzva. Bíztatjuk őket, hogy menjenek fölé, mert bekerül a perselybe. Így örömmel fizetnek kamatot, mert tudják, hogy ez spórolási lehetőség. Év végén dönthetnek a felhasználásról. Részjegyekről is konszenzusos döntést hoznak; egy ember maximum mennyit birtokolhat, ez is saját döntés. Még egy része a csoportalakításnak: fémkazettát kapnak az Autonómiától egy kulccsal, vannak tisztségek, csoporttalálkozókon döntenek arról, hogy mi hogy áll. Van, aki a perselyt, van, aki a kulcsot viszi haza. Névtelen szavazással választják be egymást. Szavazásról is ők döntenek. Azért ez sem konfliktusmentes. Szociodinamikai tanulságokkal van tele.
Három modell összehasonlításáról táblázat megtalálható az alábbi előadásban: http://autonomia.hu/sites/default/files/files/1204/3891/beres_tibor_eloadasa.pdf

A pénz hatalom. Mit jelent ez a CAF-nál? Komoly problémamegoldó lehetőség áll mögötte, és közösségi élmény is.
A jól működő CAF csoportok nőkből állnak. Érdekesek a különbségek, hatalmi harcok, mely eltérő kulturális környezetben is tud működni. Ennek már van egy nemzetközi hálózata: wincomun.org
Szeretnénk a CAFot internet alapú háttérszolgáltatást mögé tenni. „A halott pénz nem dolgozik”, ha a kasszában van az sem jó. Akkor nyithatnánk a középosztály felé, ha a neten is lenne ilyen.

Mészáros Zsuzsa: Arra próbáltam célozni az elején, az egyéni szükségletekre gondolva, akkor az egyéni szükségletekről közösségben van szó. A KA nem egyéni szükségletekre reagál, az a közösség célja.

Kérdező: Hány CAF van Magyarországon?
B. Tibor: létrehoztunk 16-ot, de nem is kell tudnunk mindegyikről. Egy kísérletünk: ha fél év alatt eljutnak 60 ezer forint megtakarításig, kiegészítjük ezt. Ha két év múlva kérnénk, tudják ezt visszafizetni!
Mészáros Zsuzsa: Elkezdett keveredni az esélykasszával. Nekünk is van ilyen az Adacs-Bábony Szövetkezettel. Mi munkával növeljük a tőkét, mi sem szedünk kamatot.

Pár részletkérdés, hozzászólók: Hány taggal működik? Mi van az uzsorásokkal? Mi van, ha mindenki egyszerre akar hitelt felvenni
B. Tibor: van egy működő borsodi csoport. Van mentor (autonómia), ha megalakul a csoport, részt veszünk benne. Aztán nem tudom követni, mert nincs útiköltségem. A barcelonai működik: a csoportokat a csoport élete végéig követik. Promoter is vesz részjegyet, mert jól informáltak, azt keresik, hogy hol van benne az okosság? Ha te is veszel, elhiszik hogy nem kamu. Ha 10 fős csoport 60 ezret felhalmoz fél év alatt, utána nehezen növekszik. Vannak pénzügyi szükségletek és vészhelyzetek. CAF arra is jó, hogy ne kólára költsék el, de ők döntik el. A nyomon követése fontos lenne: a kassza ki tud fogyni az első egy-két hónapban. Nem jó, ha kifogyasztjuk a kasszát. Transzparencia: ki mire költ. Egymást lebeszélik, hogy felesleges dolgokra költsék a felvett kölcsönt. Ha kifogy, lehet tőkét növelni. Inkább vegyenek több részjegyet, mint óriási részjegy alapárra hozzanak szabályt.

Láng Attila: Mindenki a részjegy arányában tulajdonos?
B. Tibor: Igen. A középosztály sem tud gazdálkodni, fogyasztási hitelek nagyok. Szegényedik el a középosztály.

Farkas Gabriella: Ezek az emberek nem a nullán vannak? Van-e az uzsorásokkal dolgotok? A közösség hogyan kontrolálja a költést? Verbális egyéb kontrol, hogy mi történik a pénzzel?
B. Tibor: Mikrohitelnél lefixáltuk hogy mire költik, kértünk áfás számlát. Esélykasszában többieknek kelllett csak referálni, hogy mire költik. Soft garanciális elemekkel 96 %-os visszafizetést éltünk el. A CAF-nál egymást kontrollálják.
Uzsoráshoz való viszony: keressük a lehetőséget, hogy beszéljünk vele. Elkezdi őt érdekelni ez a csoport. Példa 1: meghallotta mi ez, megértette, elkezdte azt, hogy elmagyarázta ez egy piramisjáték, így nem tudtunk csoportot alkotni, elkezdett intrikálni.
Mészáros Zsuzsa: képzéseken ezeket tanítom és ki is próbáljuk. Egy kis csoportban a szabály kialakításánál olyan mindenbe belekötés és túlbiztosítás volt, hogy nem jutott idő a játékra sem. Középosztály=bizalmatlanság. Szegényebb környezetben jobban megvan a bizalom.

Jegyzetelt: Kovács Annamari

A felelősség új dimenziói – műhelybeszélgetés

A felelősség új dimenziói – műhelybeszélgetés

XI. Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

2014. július 24. 15.00 – 16.30

Műhely 2: A felelősség új dimenziói. A globális és a lokális, a multinacionális és az egyén, a város és a vidék felelősségének és érdekeinek közösségi alapú megközelítése, az energiapolitikán keresztül, a fenntarthatóság fókuszában. Szakdolgozati témabemutató. Témagazda: Süveg Tiborné (ELTE-TaTK, KCMA, 2014)

Süveg Tiborné Ica: Közgazdaságilag, pénzügyileg járatos, mert könyvvizsgáló volt, és már csak a közösség hiányzik. Cegléden élt és dolgozott, ottani kisvállalkozásokkal foglalkozott (kb. minden területről) közben azt látta, hogy a helyi gazdaság nem tart össze, hanem kimegy belőle a tőke – külső vállalkozásokból szereznek be.

Miért ne lehetne összefogni az embereket, vállalatokat nagyobb városban, vagy város és vidék között?

Szociális szövetkezet helyieknek élelmet termel, lokális válasz a globális problémára. A közösségfejlesztési szakon sem a humánökológia szakon nincs civil gazdálkodással foglalkozó.

Város és vidék együttműködése az energiahatékonyságban technológiai niche: egy technológiai váltást, hogyan lehet beépíteni közegbe. (vállalati társadalmi) pl energiahatékonyság növelése a házaknál – házfelújítást el lehet kezdeni – ezen keresztül el lehet kezdeni a helyi embereket, helyi közösséget, és a helyi gazdaságot.

szolidáris, szociális gazdasága létrejötte a cél. Igazságos elosztása a szociális szükségleteknek. Az egyénben lévő hatalom és felelősség. Ezt csak a technológiába beágyazottan lehet megcsinálni.

Hogyan tud az ember a fogyasztása révén visszahatni arra a környezetre, amelyben él. Közösségi vállalkozás: nem csak a civil, hanem pl. egy Rt. is, ha abban a szavazatok egyenlőek, és figyelembe veszik a környezetüket is – ettől még lehet forprofit.

Hogyan tudnak a civilek olyan új szabályok szerint dolgozni, amely szerint a bennünk lévő hatalmat úgy használják az emberek, hogy nemcsak megnézik, hogy mit vesznek, hanem részt is vesznek az előállításában – ezt, hogyan lehet egy működő gazdasági rendszerré összerakni. Ehhez két dolog kell:

1. tudatos állampolgár, aki a fenti logika szerint működik,

2. olyan gazdasági tér, amely társadalmilag védett, a nagy cégek gazdasági erejétől.

Ha szükség van a vállalkozásnak külső segítségre, akkor ez a közösségből jön. amiben ezt el lehet érni: épület-felújítás: közösségi társadalmi vállalkozásban kell ezt megvalósítani. ESCO-módszer: az energia-megtakarításból finanszírozza a törlesztést a fogyasztó. A cél egy hálózat amely a város és a vonzáskörzetéből áll, amely sok szerveződés hálózatos egybekapcsolása. Élővíz, oktatás, energia stb. – ezeket kell megoldani helyben. Zöld építési innovációs klaszter, amiben benne van a műszaki és a kivitelezés ellenőrző oldala is. Rendszerszemléletű megközelítés. Kicsiben ezt nem lehet megcsinálni, ezt csak nagyobb léptékben.

Kiknek kellene együttműködniük?

Kell olyan, amikor felülről van nézve, és van olyan amikor…

Nekünk kell akarni, hogy bennünk lévő szükségleteket…

Három pillér: közösségi

közszolgáltatási

piaci – és ez utóbbi kapcsol össze a sok kis ilyen közösséget.

Ez egy lüktető változó rendszer. Terület: Minden városnak meg van a vidéke Budapestnek Pest megye. Budapesti házak felújítása történhetne Pest megyeiek által, és egyáltalán egy hatalmas piac, amelyet elláthatna a környéke. A klaszterek ágazati alapon szerveződnek, és ott építenének.

EU 2015-2020 cél, a minél rövidebb értékesítési lánc kialakítása. A klaszterben a megfelelő technológia kidolgozásához, kellenek a szakemberek, akik ahhoz szabják a technológiát, amely közeg csinálja. Már létező – csak nem Magyarországon, de a lehetőség már itt is meg van rá – hogy az energiaszolgáltató visszaveszi a lakosságtól a pluszban megtermelt áramot.

Másrészt egy közösség összeáll, ők biztosítják a tőkét, a munkaerőt ami jelentős költségcsökkentést eredményez. Spanyoloknál hatalmas szövetkezetek jöttek létre, amelyek azóta már saját bankrendszert és nyugdíjellátást csinálnak. Jelenleg akkreditálták az EU-ba a klasztereket, és ehhez pályázatokat rendelnek hozzá, hogy felépüljenek ezek a hálózatot, konkrét összegekkel.

Lejegyezte: Láng Attila

Városmegújítás, szociális városrehabilitációs programok, közösségi tervezés

Városmegújítás, szociális városrehabilitációs programok, közösségi tervezés

XI. Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

2014. július 24. 15.00 – 16.30

Városmegújítás, szociális városrehabilitációs programok, közösségi tervezés

Műhelyvezető: Péterfi Ferenc és Sélley Andrea (Sali)

 

Péterfi Ferenc: A „megbátorodtam, felhatalmazódtam” érzés hogyan mutatkozik ez meg városi típusú munkákban? – történeteket várunk, melyek ezt a jelenséget, ennek megtapasztalásának élményeit, példáit keressük meg.

Milyen szerepe tud lenni ebben a segítőnek, közösségi munkásnak?

 

Napirenden lévő városmegújító programok:

 • Városmegújítási Program – RÉV 8 városfejlesztési társaság vezet, 10 éve tart, több konstrukcióban. Izgalmas, legteljesebb folyamat – a Józsefváros legszegényebb negyedében, a Magdolna-negyedben folyik. (Parola folyóiratban, Alföldi György írása).  Mátyás tér körüli munkákban új párbeszédeket szeretnének, és ebbe hívták meg KÖFE-tàinnen a kapcsolat.
 • Kőbánya: Önkormányzat kezdeményezésére indult. Wolverhampton testvérvárosa volt Kőbánya. Közös program 97–99/2000-ig kisgyerekes családok és két bölcsőde körzetének szomszédsága. Ma: Pongrácz lakótelep városrészben folyik szociális városrehabilitációs szomszédsági munka.

[Szociális városrehabilitáció: ahol a város nem tudja egyes részeit rehabilitálni önerőből – EU forrás (házak, közterek, közintézmények fizikai felújítása, és közösségi munka).]

 • Marcali Város. Győri Egyetem közreműködésével lakótelepi közösségi munka. TERASZ Csoport építészeivel együtt. Fölrázó – aktivizáló munka.
 • Miskolc, Avason: szociális városrehabilitációs program.
 • Pécs, Meszes és Hősök tere – létrejött egy párbeszédhelyzet.
 • Debrecen, Nagyerdő felbuzdulás.
 • Székesfehérvár.
 • Wekerle-telep.
 • Újpalota: szociális városrehabilitáció.

à Napirenden van tehát, és jó lenne, ha az izgalmas tapasztalatok utat találhatnának egymáshoz…

[kka.huoldalon megtalálható a VÁROSMEGÚJÍTÁS menüpont alatt – hazai és külföldi szakmai anyagokkal együtt.]

Péterfi Ferenc:

 • Általában külső forráshoz folyamodnak a városok, ha városmegújítási tervei vannak egy településnek. A külső finanszírozással együtt mindig megjelennek külső érdekek, szempontok, azaz nincs „ingyen ebéd”. A fizikai megújítás jó apropó lehet a helyi közösség megmozdításához. Gyakran így van. A munkának egy része az, hogy a fejlesztők által létrehozott helyzetekben kiderül, mit akarnak az emberek. Ugyanakkor a pályázatokban természetesen az indikátorokban előre kérik mindezt. Ezért az érzés, gúzsba kötve táncolni…
 • A városokat városrészekre, azokat szomszédságokra tagolni: olyan részekre, ahol a változás kezdeményezésének hatása, következménye, eredménye van.

Sélley Andrea: Mit jelent a közösségi részvétel a városi közegben?

 • Avason: régi fejlesztési cél, hogy a szomszédságban élők legyenek a kezdeményezők, ne a Dialóg Egyesület. Egy új közösségi tér létrehozásával kezdődik meg az inspiráció: megjelennek ennek kapcsán a 30 ezres lakótelepen a kezdeményező csoportok. A munkanélküli emberek jelentkeznek be önkénteseknek: önerősítéssel, önbizalom-építéssel. Kézműves alkotás és újra hasznosító gondolatok.
 • Kihívás: hogyan tud közösségi alapon megszerveződni a közösségi használat órarendje. Új kihívás: megnyílik a közösségi tér intézménye, s a kezdeményezők eltűnnek.

Vörös Juli:

 • Pécsbánya-telep: SZÍNTÉR Egyesület, kallódó roma fiatalokat bevonzani, megtartani pl. zenei műhelyek, tanulókörök, közös műhelyek, pénteki főzés. Ugyanakkor a helyiek kiszorultak. Régi kultúrházat vették birtokba, amivel viszont kiszorították a helyieket, ami feszültséget generált. Kérdés, hogyan lehet vissza integrálni egy megerősödött közösségbe a régieket.

Petőcz Eszter:

 • Újpalotán: Zsókavár utca körüli jól lehatárolt akcióterületen, lakóházanként kezdtük megismerni az ottani embereket, interjúzással. Emellett szomszédünnepet szervezni egy adott lakóháznak úgy, hogy az emberek részt vegyenek benne.
 • Azt vettük észre, hogy az emberek nagyon nehezen vállalnak fel szerepeket, találjanak ki programokat stb. Végül a fejlesztők találták ki és valósították meg a rendezvényt, amely egy első helyzet volt, hogy megtapasztalják, milyen együtt lenni, s a fejlesztőket is megismerhessék.
 • Ráadásul lettek következő lépések: egy közösségi tervezés, illetve augusztusra egy következő alkalmat szerveznek egy következő együttlétre. Tanulság, hogy kell kezdeményezni, ugyanakkor szem előtt tartani a célt: a részvételt, s megragadni azt, aminek lehet folytatása.

Péterfi Ferenc: Fel szeretnénk hangosítani a kezdeményezésüket, de ehhez először nekünk kell kezdeményező szerepbe helyezkednünk, amiben az arányokat nagyon nehéz beállítani.

Giczey Péter:

 • Debrecen – Nagyerdő: nagyszabású fejlesztéseket irányoztak elő Debrecen közkedvelt kiránduló helyén. Ellenzők jelentkeztek, mert a 2 szálloda megépítésével belépőssé válna így az eddig ingyenes terület. 2009-ben egyeztetések indultak, volt, hogy alpolgármesteri szinten is volt részvétel.
 • Új terv: a szép, új stadiont a nagyerdőben építeni fel. Ellenzők szerint ez túl nagy terhelés, mások üdvözölték az elképzelést. 2012-ben önkormányzati fórumot hirdettek: a bemutatott tervekben már benne voltak a közösségi tervezés által elfogadott kezdeményezések. Jelenleg a vége felé közeledik a beruházás. Észrevették, hogy annak ellenére kerítés épül, hogy sem egyeztetve sem a tervekben erre vonatkozóan semmi nem volt. Új tiltakozási hullám indult (egyeztetés, tiltakozás következtében leállították), de nem tudnak megegyezni, így folytatódik az ellenállás.

Vörös Juli:

 • Történelmi Avas, az Avas „pincés része”, a belváros felé néz. Pincetulajdonosokat tömörítő Egyesület jött létre, de vannak informális közösségek is. Építészekkel együtt végigjárni a területet, olyan célpontokkal, amelyek fontosak a városiak számára.
 • Találkozók az önkormányzattal, aki örül a kezdeményezésnek. Ennek következménye, hogy meghívást kapnak a párbeszédekre.
 • Új beruházási tervek vannak, amelyek aggodalommal töltenek el egyeseket, mert nem jelennek meg benne az érintettek.

Sali:

 • Kapjon a társadalmi tervezés egy kéthetes időt, s akkor ki lehet pipálni? Ennyi nem elég ahhoz, hogy a város számára ilyen fontos ügyet részvételi módon megtárgyaljanak. Ezt nem három embernek kell megtárgyalnia!

Péterfi Ferenc:

 • Újpalotán – két szalagház közötti elhanyagolt térrel kapcsolatban (ahol egy jó nagy területen 400 család él legalább, sérülékeny csoportok) közösségi tervezés első fázisa a tiltakozás volt. Ez aktivizálta az embereket.
 • Egymással nagyon ellentétes irányokat vetnek fel az emberek a találkozók kapcsán, s ezeknek összehangolása az igazi feladat – egy konfliktusokkal teli mezőben.
 • Folyamatos feladat: emlékeztetők kiküldése, folyamatos tájékoztatás, parkbizottságok alakításának kezdeményezése (minimális intézményesülés) mellett fenntartani a nagyszabású plenáris összegyűléseket.
 • A polgármester maga városépítész: felvetette a közösségi kert ötletét – s nagy tiltakozás után – bekerült a közbeszédbe és pozitív hangok is hangzottak. (Ajánlott olvasmány: Edward Hall: Rejtett dimenziók.)
 • Fontos dilemma: hogyan lehet képviselni a nem jelen lévők érdekeit, szempontjait? Akik elkezdtek vadul véleményt mondani, ahogy hangot kaptak, azok megszelídülnek-e valaha a folyamat során. Sok a feszültség (legszegényebbek élnek a legdrágább – panel – körülmények között), amit muszáj oldanunk.

Benedek Gabi:

 • Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, így az elhangzottak alapján lassan már városi munkának tűnik… J
 • Maga a szervezet egy képzeletbeli teret teremt, amiben összeköti a támogatókat az ötletelőkkel.
 • Többször elgondolkodtak már azon, hogy egy ekkora városrészt is tovább kellene bontani. Ugyanakkor vajon tudna működni kerületi léptékben is a fejlesztői munka?
 • Munkájuk lényege, hogy a legszűkebb szervezői csoportba a legkülönfélébb embereket igyekeznek összehozniàintézményépítés zajlik ezáltal. Ez a fajta koncepció nem túl gyakori, hiszen talán egyszerűbb az egyforma embereket összehozni. Ugyanakkor 4 év után az látszik, hogy óriási erőforrást jelent az, hogy nem egy helyről szerzik az információt, az ötleteket. Mindeközben persze fokozatosan toleránssá válnak egymással szemben.

Sali:

 • A közösségi tér, közös működtetése kapcsán egyre nyilvánvalóbb, hogy az élmény alapú közösségi akciók nagyon működnek.
 • Az akciókra vonatkozó közösségi tervezésekben gyakorolják ki az együttműködéseket (pl. különböző intézmények). Közös pont (amiben egyetértenek) az a helyi emberek bevonása. És mindezt igyekeznek kifelé is láttatni, több szálat mozgatva.
 • Tracey Wheatley: Wekerle-telepen az önkormányzatot és az intézményeket az elején tudatosan kihagyták. Sok bátor ember, akik helyi fejlesztéssel, piaccal foglalkoznak a fejlemények miatt frusztráltak, befelé fordulóak lettek. Sajnos a nagyobb civil szervezetek eltűntek, s ez nehezíti a helyi munkát. Így amikor a közétkeztetés témában összeszerveződtek a menzáért felelős, hanyag vállalkozó ellen – aki rágalmazásért 42 M Ft-os perrel fenyegetőzött, egyedül a TASZ segített nekik.

Sali:

 • Ha most visszatekintünk a felsorolt példákra, akkor főként kezdeményező által létrehozott mozgásokat és arra vonatkozó jó gyakorlatokat hallhattunk. De azt be kell lássuk, hogy problémára reagáló folyamatokban bár nem járhatunk el érdekérvényesítőként, mert félő, hogy szolgáltatássá válik, mégis helyi öntevékenység hiányában most még nekünk kell lépni.

Giczey Péter:

 • A városrehabilitációs program Nagymacs település (mely 30 éve Debrecenhez tartozik), s hozzácsapták Nagy Sándor-telepet is.
 • 2012-ben közösségi ház építésére és néhány soft elemre is kapott forrást az önkormányzat, aki felkérte az Életfa Egyesületet, hogy tartsanak ott egy közösségi képzést úgy, hogy se előtte, se utána nem vesznek részt a folyamatban…
 • Végül a résztvevők kiválasztása egy közösségi feltárási folyamat keretében valósult meg. 8-an vállalták, plusz bevonták a leendő közösségi ház munkatársát, (de ő egyik alkalmon sem tudott részt venni) s köztük volt a későbbi takarító is.
 • Három nagyszerű tervet dolgoztak ki a képzés során, de nem lehet tudni, hogy az induló intézmény használja-e ezeket a kapacitásokat? Mivel nincs együttműködés a szakmák és intézmények között, egy energiákkal teli, tetterős térben mégis bénultság uralkodik.
 • Bevonva egy országos közösségfejlesztő szervezetet, még erre a hídverésre is sor kerülhet, illetve a KÖFE norvég makro projektjének keretében 1 fejlesztő szakembert akarnak rendelni a 8 aktíva mellé.

Sali: Épp alakulóban van egy városrehabilitációval kapcsolatos szakmai műhely, amibe sok szeretettel várunk Mindenkit!

 

Lejegyezte: Benedek Gabriella és Boda Kitti