Péterfi Ferenc megnyitója 2009

Szó-váltás

Társadalmi nyilvánosság – közbeszéd – párbeszéd

Az a feltételezésünk (meggyőződésünk), hogy a társadalmi nyilvánosság kiszélesedése, megerősödése a társadalmi átalakulás egyik meghatározó feltétele, vagy annak kellene legyen.

Azt keressük, mi módon tudnánk ezt a feltételt egyértelműbben megfogalmazni, és megteremtődését elősegíteni. Hiszen a nyilvánosság – egyik megfogalmazás szerint – önmaga a lehetőség.

A közösségi részvételt kutatjuk itt hatodik éve nyaranta – és évközben is meg- megújuló intenzitással -, amelynek szétszakíthatatlan függése, kapcsolata van a társadalmi nyilvánossággal.

Itt alapvetően a civil társadalom szereplőiként jövünk össze, amelynek éppen az állandó reflexió, a rezonancia az egyik legfontosabb tulajdonsága – ez maga (vagy ennek alapvető terepe) a nyilvánosság.

A mostani programban a bennünket körülvevő tereket – a nyilvánosság tereit fogjuk elemezni, végiggondolni, ezért annak működését szeretnénk jobban megérteni. A polgári nyilvánosság meghatározó intézményeit: a kávéházakat, a hajdani kaszinókat; de része programunknak a városi terek birtokbavétele, használata; azoknak, s általában a városmegújítási folyamatoknak a közösségi tervezése; – sőt ha létezik (mert hisszük létezik) a „genius loci” – a hely szelleme, még természetesebb, hogy ebben a hetes programunkban valaki a közösségi tereink szociálpszichológiájáról hív minket társalgásra.

A nyilvánosság, amelyhez való hozzáférés alapvető kérdés. Fontos témának gondoltuk a szólásszabadságot, de a nyilvánosságban kialakuló közbeszéd és párbeszéd oly szomorú színvonalú alakulását is fontosnak tartjuk itt most megvitatni. Csak utalásként erre, hadd idézzek itt néhány sort József Attilától:

„Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,

a meg nem gondolt gondolat,

belezabál, amit kifőztünk,

s emberből emberbe szalad…”

A nyilvánosságnak, és főként az információáramlás csatornáinak a modern társadalmakban (el)uralkodó tényezője, szereplője a média.

Megvalósítható lenne az a törekvés, hogy a közösségek vegyék mind jobban a kezükbe ezt az eszközt?

Igaz lehet az a tézis, hogy a média sokkal fontosabb eszköz annál, semhogy az újságírók és a politikusok kisajátítsák azt saját használatukra?

Mert a demokrácia egyik fő jelentősége, hogy a közösség önmaga alakíthassa a saját ügyeit. Hogy minden jelentős egyéni és közösségi tevékenységi terület a közösség saját ellenőrzése alatt álljon – a társadalmi nyilvánosság egyik legfontosabb funkciója éppen ez: a kontroll, a hatalom és a társadalom áttekinthetővé tétele és ellenőrzése.

Ezért is alakítottuk így a megbeszélendők – megvitatandók körét,

- mert fontosnak tartjuk a társadalmi nyilvánosság kérdését,

- mert szükségét érezzük a nyilvánosság megerősödését a védettségünkhöz – a biztonságunk megteremtéséhez;

- mert úgy látjuk ez megkerülhetetlen a bezárkózás felszámolásához; a valódi beleszólás gyakorlatához;

- mert nélkülözhetetlen a hozzáférés megteremtéséhez, a közösségi bevonáshoz – a cselekvések elindításához;

Ezekre a dolgokra gondoltunk, amikor Benneteket elhívtunk a Nyári Egyetemünkre SZÓ – VÁLTÁSRA

Péterfi Ferenc