A jelenkori magyar társadalom

A jelenkori magyar társadalom

(előadás az azonos címmel megjelent monográfia alapján)

Előadó: Valuch Tibor
Nyári Egyetem, 2017. 07. 27., csütörtök, III. plenáris

„Az 1989–1990-es magyar rendszerváltás, az európai átalakulás részeként egy korábban elképzelhetetlen társadalmi és gazdasági átmenet lehetőségét teremtette meg. Kétségtelen tény, hogy az azóta eltelt évtizedek során alapvetően átalakult a magyar társadalom. Ebben a könyvben ennek a radikális változásnak a folyamatait és következményeit vizsgálom” – írta könyvéről a szerző, aki a Magyar Szociológiai Társaság legjobb publikációjáért járó Polányi-díját 2017-ben ezért a kötetéért vehette át.

Demográfiai mutatók:

-          amiben jónak kellene lenni, ott rosszak a mutatóink és fordítva

-          – fő tendencia a fogyatkozás, de az abortuszok és az öngyilkosságok száma csökken

-          kivándorlás: kulturális tőkevesztés

-          elöregedés (bár az új időskor-értelmezés szerint a 60-80 éves kor közötti korosztály egyre nagyobb része még aktív)

Társadalom a térben:

jövedelmi, foglalkoztatási egyenlőtlenségek,

belső migráció: városból faluba!

szegregálódás, szuburbanizálódás

Struktúra, társadalmi rétegződés:
filmajánló: Schiffer Pál: Videoton sztori
gazdasági szerkezetváltás, gyorsuló vagyoni differenciálódás
munkanélküliség–munkaerőhiány

Politika és közgondolkodás:
aktivitás–közömbösség, politikai tagoltság, „színlelt demokrácia”,
nincs kultúrája a szerveződésnek, nincsenek szakszervezetek

Jegyzet: Kustár Blanka

A könyvről még:
https://szakirodalom.atlatszo.hu/2015/08/12/lejtmenetben/
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00055/pdf/EPA00414_korall_64_218-222.pdf