Kovács Gábor: A hatalom áramlásától az áramlatok hatalmáig? A hatalom színeváltozása a globalizáció korában

XI. Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

2014. július 23. 16.00 – 16.20

Kovács Gábor: A hatalom áramlásától az áramlatok hatalmáig? A hatalom színeváltozása a globalizáció korában

A XXI. század hatalmi tényezői

Moderátor: Giczey Péter

Kovács Edit megnyitójában elmondta, hogy az idei évben viszonylag hamar megegyezett a szervező csapat a témában: a hatalom és az ahhoz való viszony. A hatalom nyelve – nekünk kell megtanulnunk, érteni azt?

Varga Máté bemutatta a CKA-t, és a kunbábonyi helyszínt. A civil társadalom fejlesztéséért való munkában elértük a legitimitás határait. El kell döntenünk, hogy ez az irány működhet-e.

Mészáros Zsuzsa bemutatta az Adacs-Bábonyért Szövetkezetet, akik a CK-t üzemeltetik, elmondta a nyári egyetemről a tudnivalókat, a ház szabályait.

Kovács Edit bemutatja a Részvétel a távolból projektet, melyet Huszerl József kezdett el öt éve Liling Tamással, mely évről évre bővül. Ollé Tamás segítségével kép, Sályi Zoltán hozzájárulásával pedig az Internetről való eléréssel is kiegészült a projekt annak érdekében, hogy azok az érdeklődők, akik nem tudnak jelen lenni így követhessék az eseményeket.

Balogh Flóra következett: kedvcsináló a szombat esti fórumszínházhoz. Kosztyi Klaudiával ketten a nyári egyetemen résztvevő gyerekek, fiatalok segítségével, akiket látunk itt felnőni, résztvevő színházat csinálnak. Az a generáció, akik nagyon izgalmas dolgokkal foglalkoznak. Kísérletünk bemutatója szombat este 8-kor látható majd.

Giczey Péter, a nap házigazdája. Szövetség a közösségi részvétel fejlesztéséért színekben is jelen van. Elmondja, hogy gyakorló közösségfejlesztőként, beavatkozóként sok problémával szembesülünk a terepen, sokszor hatalmi kérdéskörbe botlunk. Mi a helyes út? Megváltoztatható folyamatokba kezdeni? Ha az emberek elkezdenek kérdezni, az már változás. A helyi hatalmi kérdéskört kell körbejárnunk, de a globális elméleti kérdéskört is figyelembe véve. Ez a mindennapi munkánkban is segít.

Vitaindító előadások: Az előadásokban haladjunk a globálistól a helyi felé

Kovács Gábor MTA BTK Filozófiai Intézet: A hatalom áramlásától az áramlatok hatalmáig? A hatalom színeváltozása a globalizáció korában.

A hatalom kérdéskörével foglalkozó hívószavakat emeli ki előadásában, beszél a hatalom kísértésének pszichológiájáról és fokozatairól.

Vers: Ratkó József – Sanzon a hatalomról

Mi a hatalom?

• a kényszerítés képessége azokra, akik azt nem akarják megtenni. (weberi gondolat)

• az együttes cselekvés képessége (Hannah Arendt gondolata)

A politikai hatalom legitimitása: rendelkezik a fizikai erőszak eszközével. Addig legitim, amíg elismerik ezt a jogot.

Legitimitás típusai:

1. tradicionális: szokásokba vetett hit,

2. karizmatikus személy vagy intézmény képességébe, karizmájába vetett hit,

3. racionális szabályok és eljárások érvényességébe vetett hit.

Modern nemzetállam, mint hatalom:

• nemzetállam: képzelt politikai közösség,

• ethosz: mentális kép a közösségről, népszuverenitás és hatalommegosztás,

• démosz: politikai közösség,

• népszuverenitás: új gondolat, minden hatalom forrása a nép, a hatalom már nem transzcendentális legitimációval bír. Egymás kiegyensúlyozása, legyen megosztás.

Képviseleti demokrácia: privát és magánszféra már elkülönül. Modern változat: a privát szféra szabadságát védi a közszféra.

Globalizáció:

• az erőforrások megszervezésének korlátai,

• nemzetközi viszonyrendszer az önszerveződést hétköznapi dimenziójában is befolyásolja,

• mindennapi életet is befolyásolja,

• kulturális globalizáció,

• kultúra világméretű elterjedése. trend: 80as években elkezdődött az a szocializmus végével felgyorsult,

• tőke a munka is: a munkavállaló hatalma csökken, elszigetelt a hatalommal szemben,

• információs kapitalizmus: nemzetállam nem szűnik meg, átalakul,

• információ=tőke,

• hálózati hatalom, már nincs hatalmi központ, a hatalom nem tűnik el, csak más a konstrukció,

• alternatíva a civil háló, interneten szerveződés.

Castells: Információ korszaka:

• áramlások tere, fizikai tér és a helyek tere,

• hálózatok ellensúlyai lehetnek a hatalomnak,

• globális elitek vs. helyi társadalom,

• helyi társadalom szétesett, szegmentált.

Huxley: Brave new World

Mi következik ezután?

• Új kasztrendszer áll fel, egymással szemben idegenek,

• fogyasztói társadalom, kasztrendszer,

• posztdemokrácia vs. digitális demokrácia,

• posztdemokrácia: Crouch, demokrácia entrópiája,

• maximum kármentés lehetséges, a folyamat lassítása.

Formálisan nő a demokratikus államok száma, de valójában nincs politikai váltógazdaság, irányított a sajtó.

Szabadság hálója: digitális demokrácia megelőzi a fizikai korlátozottságot, korlátok nélküli közösségépítés lehet így.

Jegyzetelt: Kovács Annamari