Második esély: iskolarendszeren belüli hiányok, ezek pótlásának lehetősége a szocializáció folyamatában

2013. július 27., szombat 10.15 – 12.00

Tanulókör, vezeti: Kovács Edit
Lejegyezte: Kele Csilla

A tanulókör munkájában résztvevők áttekintették a foglalkozás tennivalóit, és rövid bevezető után flip-charton összeírták ötleteiket az iskolarendszeren kívüli tanulás kapcsán. Kovács Edit, a tanulókör vezetője elmondta, hogy e témának számos irodalma elérhető az Interneten további tájékozódáshoz. Arról is beszélt, hogy a tanulókör, céljánál fogva, tanulásra, újdonságok megismerésére alakul, funkcionalitása miatt nem célja, hogy azokban örök barátságok köttessenek. Oka lehet a részvételnek bizonyos élethelyzet, gazdasági helyzet. A skandináv modellre hivatkozott jó gyakorlatként. Előnye, hogy az egyén egyetlen életút során akár több tíz tanulókör tagja is lehet: „a tanulókörből mindenki annyit vesz ki, mint amennyit beletesz”. Lényege az aktivitás és a kölcsönösség, amelyek jól működnek tanórán kívüli környezetben. Most, amikor az iskola már nem tud az embereknek elegendő élményt adni, praktikus olyan ajánlatot adni, ahol saját életterében tanulhat.
Ezután a tanulókör résztvevői példákat írtak arról, milyen tapasztalataik vannak e téren. Összeírták, mit láttak, tapasztaltak eddig a téma kapcsán Magyarországon, vagy külföldön. Felsorolták, hogy az iskola, a lakóhely, az egyéb közösségek hogyan tudnak a tanulókörök szervezéséhez hozzájárulni: kilistázták azokat a lehetőségeket, amiket ismernek. Beszéltek arról is, hogy a tanulókör magabiztosságot ad, fontos a felnőtté váláshoz: pályakezdésre alkalmas embereket ad a világnak. Ezután áttekintették, melyik típus lenne ideális saját közösségükben. Figyelembe vettek néhány szempontot, ami a közösségfejlesztői keretrendszer újradefiniálásából adódott.
A kiosztott post-it lapocskákra mindenki felírta ötleteit, javaslatait. Ezekből poszter készült, amin A-tól Z-ig összeírták lehetőségeiket. Az értékelés, feladat-feldolgozás után 4 fő szempont szerint elemezték az eszköztárat: 1.) Milyen alapelvek és célok érvényesülnek a megvalósításkor? 2.) Milyen feltételek (szereplők) szükségesek? 3.) Milyen eredményeket, hatást tulajdonítanak nekik? 4.) Melyek a módszertani kulcselemek, melyektől a változást várjuk?
Zárásként a „Költség” és az „Idő” koordinátatengelyen elhelyezték a csoporttagok az általuk összeírt lapokat és a flip-chart poszterre tűzték belátásuk szerint. A színes lapok elrendezése jól demonstrálta a költséghatékonyság és időráfordítás szerinti eszközöket, így a résztvevők is könnyen áttekinthették ötletük hatékonyságát, célszerűségét. A 1,5 órás tanulókörben a fentiek szerint ezeket a tanulóköröket javasolták a csoportban A-Z-ig:

 

Amatőr csoportok
Big Brother, Big Sister
Biblioterápia
Családi beszélgetések
Drogmegelőzési oktatás
Érzékenyítés, élmény alapú munka
Factory
Fesztivál
Fórum színház
Gyermek- és ifjúsági önkormányzat
Helyi tábor
Ifiklubok
Játszóházi képzések
Kirándulások
Klubok
Kollégium
Kortárs mentor
Közösségi munka
KRESZ-oktatás
Kulturális események
Multimédia
Mural Moral
Művésztelep
Népi tánc (barátokkal, nincs szülő)
Olvasókör
Önismereti csoport
Önkéntesség
Pepita
Ping-pong
Rendhagyó osztályfőnöki óra
Sport
Szakkörök
Szakmai gyakorlat
Színjátszás
Szubkultúra
Tanoda
Tábor
Tésztagyúrás
Tréning
Újság
Vallási közösség
Zeneiskola
Zenekarok (garázs)