Milyen / milyen lehet(ne) egy női értékeken alapuló közösség? – világi és vallási „kör alakú” közösségek

Milyen / milyen lehet(ne) egy női értékeken alapuló közösség? – világi és vallási „kör alakú” közösségek

Bevezetőt tart: Varga Gyöngyi, lelkész (Evangélikus Hittudományi Egyetem)

Beszélgetésvezető: Mészáros Zsuzsa

Nyári Egyetem, 2017. 07. 28., péntek, 9. műhely

Evangélikus lelkészként azért hoztam ezt a témát, mert nagyon erősen meghatározza a munkánkat a hierarchikus építmény, amely tetején az egyház férfi vezetői állnak. 1983-tól lehetnek nők is lelkészek (teológiát azelőtt is tanulhattak) – de ez a férfi dominizmus azóta is meghatározó. Nekem is meghatározó élményem az első lelkészi munkám (23 évesen kerültem Miskolcra egy evangélikus gyülekezethez), ahogy ott a férfiakból álló presbitérium testületileg panaszkodott azon, hogy női lelkészt küldtek.

Az Ószövetséget férfiak írták, alapvetően férfiaknak. A Tízparancsolatban is a nő csak az ingatlan után (és az állatok előtt) jön. Az Újszövetségben jön azért változás, Jézusról azt is szokták mondani, hogy az első feminista volt, mert azt képviselte, hogy a nőknek is helye van a nyilvánosságban.

Ha megütnek jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ezt úgy szokták értelmezni, hogy légy alázatos (vagyis balek). De ha ezt kultúrtörténeti szempontból nézzük: a bal kezet nem szabadott nyilvánosan használni, azért pénzbüntetés járt. (Azt csak a WC-ben használták.) Pofozkodás: tenyérrel ütés: ha egyenrangúnak tekintem azt, akit verek. Kézháttal ütés: lealázás. De ha odatartod a másik arcod, akkor nem tud „legálisan” és megalázva megütni. Tehát ez a mondás egy polgári engedetlenségre felszólító mondat, amely arról szól, hogy állj ki magadért.

A Bibliában a férfi és a nő együtt az embert. Ádám együtt jelenti a nőt és a férfit. A patriarchiális társadalomban azonban a nőket a házba zárták. A nő veszélyes volt, többek között azért, mert kompromittálhatta (a nyilvánosságban) a férfit (azzal, amit róla tud a magánéletben). Jézus korában ugyan voltak még női közösségvezetők, de kb. az első század végére eltűntek a női vezetők.

Minden közösségi esemény eredendően a körrel kapcsolódott össze. Eredendően a szakrális terek is kör alakúak voltak. A templomainkban ma padsorok vannak, ahol egymás hátát látjuk, a közösség inkább közönség. A kör veszélyes a „diktátor” típusú vezetőknek.

Mit tudnak a kör alakú közösségek? Egyenlőség (ez nem egyformaság!) van a körben ülők között.

Viszonyrendszerek, amiket ismerünk: függőség; függetlenség: ahol az individuum számít – ez igazából nem is viszony; össze-függés: nem kell feladni azt, akik vagyunk, de érintkezünk a másikkal.

A női lélek, a női spiritualitásunk, az inkább kör alakú. A férfiaknál ez inkább tanult. (Vannak persze „átjárások” pl. matriarchák.)

Női, kör alakú közösségi értékek: megosztás, szolidaritás, gondoskodás, mindenkire figyelés stb.

A kör veszélyes szimbólum is lehet: befogad, de egyben ki is zár.

Én abban hiszek, hogy midig van egy láthatatlan középpont. Nekem ez a transzcendencia, másnak lehet az emberség. Ezeket a kör alakú valóságainkat a bizalom és az egymásra figyelés tartja össze.

Lejegyezte: Gyenes Zsuzsa

A feltett kérdéseket, a hallgatóság reakcióit, és a lezáró tánctanulást a videóból ismerhetik meg az érdeklődők. (szerk. Velenczei Ágnes)